I dagens värld kan nanoteknik användas för att minska friktion i allt från smink till färg eller stål, och till och med tandkräm. Det används också inom olje- och smörjoljeindustrin. Men hur kan mikroskopiska partiklar hjälpa till att reducera fossilbränslen och förlänga livet på komponenter i dom största och tyngsta maskinerna som används inom frakt, tåg, fartyg, gruvborrning och tung industri?

Nanol Technologies har kanske svaret; bolaget har fått utmärkelsen Sustainable Solution via Solar Foundation under hösten där deras lösning har utvärderats och godkänts av minst tre industriexperter. Under hösten testades också produkten på Emission Analytics i England med storartade resultat.

Att addera partiklar som mäter mellan en och hundra nanometer till olja, fetter och smörjmedel har skapat en väldigt konkurrenskraftig marknad, där flera hundra företag säger att just deras företag kommer revolutionera effekterna av slitage. Trots en viss utveckling inom området kommer inte mycket av den teknik som finns i dagsläget för att minska friktion och öka slitageskyddet förbi labbet eller testerna.

Ändå är materialoperatörer och andra som jobbar med maskiner alltid angelägna att alltid ha de smörjmedel som presterar bäst, och som minskar kostnaderna för underhåll, bränsle och produktion.

Nanol Technologies i Finland, kombinerar kemi, nanoteknik och 30 år av fundamental forskning i en unik startup-kultur för att producera kommersiella smörjmedelstillsatser. Deras produkter är uppbackade av noggrann forskning och fullständig testning. Deras produkter innehåller tillsatser som kan reducera slitaget på ytor genom att bilda ett

nano-tuntskyddslager av kopparjoner. Detta minskar slitaget och förlänger livslängden på komponenterna och smörjmedlet minskar användningen av fossila bränslen. Genom smart ingenjörskonst och vetenskap, fungerar produkterna genom att använda ytaktiveringen orsakad av friktion.

Start-up kultur och den allra senaste smörjningsforskningen.
Företaget bildades 2010 i Helsingfors i ett vibrerande start-up community, tillsammans med andra från musik, gaming och livsvetenskap. Men Nanol Technologies inställning: stabil forskning, expertis och stadig tillväxt har lett till att det är rankat som nummer ett bland över 700 andra start-ups.

Tillvägagångssättet att kombinera entreprenörskultur och kemiexpertis verkar ge resultat och företaget har säljkontor i Sverige. Produktionen finns i Reso utanför Åbo i Finland.

Doktor Aubrey Burrows,

Doktor Aubrey Burrows, seniorrådgivare på företaget har över 30 års erfarenhet inom oljebranschen, och har dedikerat mycket av sin karriär till energieffektivitet och långlivade smörjmedel. Han förklarar: ”Nanol produkterna är unika och annorlunda i kemin och hur de fungerar”. Dock var det inte bara kemin och bränsleutmaningen som fick doktorn att börja jobba med teamet. ”En av sakerna som fick mig intresserad av företaget var att jag gillade människorna, de är professionella och lika dedikerade och engagerade som de är vänliga och entusiastiska. Detta team är inte här enbart för att tjäna snabba pengar.”

Han fortsätter att förklara företagets tillvägagångssätt: ”deras tekniska genombrott är att Nanols tillsats formar ett nano-tunt koppar skyddslager på metallytan. Traditionella smörjmedelstillsatser brukade ge slitageskydd och minska friktion som var baserade på zinkdialkylditiofosfater (ZDDPs) och organiska feta syraderivat.”

”ZDDPs innehåller fosfor som förgiftar avgaskatalysatorer, vilket är ett stort problem. Ny teknik behövs för att förbättra slitageprestandan. Det organiska feta syraderivatet som används som friktionsmodifierare går sönder fort och erbjuder inte hållbar prestanda. Så det behövs nya tillsatser som förbättrar energieffektiviteten.”

”Nanol Technologies kombinerar kemi, nanoteknik och 30 års fundamental forskning”

Han säger vidare att Nanols produkter är annorlunda för att de är inte baserade på konventionell nanoteknik. ”Nanol tillsatsen är homogen och innehåller kopparpartiklar som är spridda i en stabil kolloid. Strukturen av kolloiden är liknande med överbaserade rengöringsmedel som innehåller metallkarbonater som är väldigt vanliga i oljeblandningar.”

”Detta betyder att Nanol produkter inte har några problem och svårigheter som associeras med konventionell nanoteknik och det är inga som helst hälso- eller säkerhetsrisker. ”

Nanol Technologies kombinerar kemi, nanoteknik och 30 års fundamental forskning i en gedigen patentportfölj och är redo för att producera kommersiella smörjtillsatser.

YTAKTIVERING–REDOXREAKTION–> SKAPANDET AV KOPPARLAGER

 

Nyckeln till att skapa nano-film är ytaktiveringen vilket startar en redox reaktion som minskar kopparjoner i tillsatsen, som blir koppar på metallytan. Tillsatsen har också kapaciteten att reparera nano-filmen och försäkra fortsatt robust prestanda.”

Dr Burrows lade till: ”Nanol tekniken kommer förändra denna bransch för att den skiljer sig inte bara kemikaliskt och mekaniskt, den öppnar också dörren till att skapa en ny generation av smörjmedel med ökad prestanda.”

Professor Matthias Scherge

Less is more – ett framgångsrecept
Professor Matthias Scherge som jobbar för Nanol som en fristående forskare är en av de främsta experter inom tribologi (studierna om friktion, slitage och smörjning). Han har jobbat i industrin i 20 år och ansvarar idag som direktör över Fraunhofer IWM Micro Tribology centre, Tyskland.

”Med tribologi försöker vi komma fram med långsiktiga recept. Dom flesta tänker att om en dörr knarrar löser man det med olja. Det är bara en kortsiktig lösning, vi jobbar mot en lösning som ska få gångjärn att sluta knarra för 10 år och framåt.”

Precis som Dr. Burrows gillar också Professor Scherge bestämdheten och drivet hos teamet på Nanol. ”Deras produkt är inte en snabb lösning de är noggranna och förstår grunderna. Kort sagt deras prestationer under tiden jag jobbat med dom har varit helt otroliga.”

”Nanol har ett annat tillvägagångssätt för att testa om man jämför med många andra. De använder data som är mycket mer applicerbar på verkligheten istället för att försöka snabba på. Det ger bättre resultat.”

Professor Scherge lägger till: ”deras kopparbaserade produkt är smart, med ändringar i kopparstrukturen. Friktion ändrar de första 1–200 nanometrarna av material och folk tror att man lägger ett lager över materialet och att det är klart, men det är det inte där Nanol är produkten annorlunda.”Vidare ser vi att våra kunder som idag återkommer främst inom den rederiverksamheter spara 2-4% bränsle, minskar slitaget vilket ger längre intervaller mellan service men framförallt så minskar utsläppen radikalt. För att befästa detta lät Nanol testa en av världens mest sålda bilar i England via Emission Analytics, där visade det sig att inte bara spara man bränsle med i detta test 6% genom att tillsätta Nanol i motoroljan men kanske det viktigaste av allt; att man minskar utsläppen CO med 36%, här och nu! Tänk vad det betyder om man tänker globalt och stort endast för transportsektorn.

 

Om Nanol Technologies

Nanol Technologies är en tillverkare av högkvalitativa smörj- och oljetillsatser b

aserad på en unik patenterad teknik. Produkter tillverkade av Nanol Technologies har gjort avtryck på smörjning, olja och fettmarknaderna med stor variation av applikationer som minskar friktion och därigenom minskar temperaturen i motorn, förlänger livstiden för motorn och minskar utsläpp av skadliga partiklar för kunderna. Nanols kunderbjudande idag består av additiv för transportsektorn och för gruvindustrin men även smörjfetter för vindkraftverk.

För mer information kontakta Nanol Technologies,  www.nanol.eu samt www.renano.eu