Minesto har slutfört installationen av infrastruktur på land och i havet för tidvattenkraftsprojektet i Vestmannasund, Färöarna. Minesto installerade också framgångsrikt det första DG100-systemet, men i den inledande driftsfasen inträffade ett mekaniskt fel i kraftverkets förankringssystem vilket förhindrade ytterligare drift av kraftverket.

Efter den slutförda installationen av sjökabeln, som ansluter kraftverket till kontrollstationen på land, är nu infrastrukturen vid installationsplatsen i Vestmannasund operationell och ansluten till det färöiska elnätet. DG100-systemet har återhämtats för service och för att byta ut den felande komponenten i förankringssystemet.

”Vi har ökat viktig erfarenhet från undervattensinstallationer samt bogsering och hantering av kraftverket till havs. Naturligtvis skulle vi föredra att vara i drift snarare än fortsatt arbete med driftsättning men varje steg mot elproduktion till elnätet är betydande framsteg”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

”Arbetet för att nå kraftproduktion på Färöarna har högsta prioritet för Minesto och driftsättning av kraftverket kommer att fortsätta så snart gynnsamma tidvattenförhållanden och ledtider för service tillåter.”