Minesto meddelar idag att företaget planerar fortsatt driftsättning i sitt tidvattenprojekt i Vestmannasund på Färöarna i mitten av oktober. Vidare har Minesto verifierat platsen för den första planerade parkinstallationen av företagets havsenergiteknik på Färöarna.

Installations- och driftsättningsaktiviteterna som hittills har genomförts i Vestmannasund har medfört viktiga framsteg och resultat, säger Minestos VD Martin Edlund.

”Vi har genererat värdefulla data relaterat till kraftverkets rörelser och kontrollsystem, och vi har verifierat kedjan för eldistribution till land. Den marina verksamheten med bogsering och installation gick som planerat vilket också är mycket bra.”

Minesto planerar nu för ny installation av DG100-systemet i mitten av oktober för att inleda nätansluten drift med bolagets Deep Green-teknologi.

”Som vi tidigare har kommunicerat pågår reparation av förankringssystemet och det kommer att ta några veckor till”, säger Martin Edlund.

Parallellt med DG100-installationen har Minesto genomfört mätningar av tidvattenflödesförhållanden i en annan del av Färöarna.

”Vi har verifierat platsen för det första storskaliga projektet på Färöarna tillsammans med vår kund SEV, vilket är mycket positivt för vår färdplan mot kommersialisering”, säger Martin Edlund.