Efter drygt fem år av förberedelser sätts idag spaden i marken för ett av elnätsföretaget Ellevios mest komplexa infrastrukturprojekt någonsin: ombyggnationen av det 100-åriga ställverket i Värtan, en miljardsatsning som blir ett nav i Stockholms framtida elförsörjning.

– Moderniseringen av Värtan är avgörande, både för att lösa den ansträngda kapacitetssituationen och för att förverkliga Stockholms klimatmål, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Området Värtan i stadsdelen Hjorthagen har i över 100 år spelat en nyckelroll för i elförsörjningen av Stockholm. Ombyggnationen av ställverket som nu drar igång är unikt i sitt slag och är första gången den här typen av storskalig anläggning byggs om – under drift – i Sverige. Syftet är att förstärka förmågan att ta emot och distribuera el till en stad som förutspås öka elanvändningen med femtio procent de kommande 25 åren.

– Det här är en betydande investering och en av flera insatser Ellevio gör för att lösa kapacitetssituationen i Stockholm, rusta för en enorm ökning av elförbrukningen och förverkliga stadens mål om ett fossilfritt, klimatpositivt Stockholm 2040, säger Johan Lindehag.

När den nya stamnätstationen står färdig 2026 kommer Stockholm vara förberett för att kunna ta emot och fördela den ökade mängd el staden kan ta emot när Svenska kraftnät i sin tur byggt ut förmågan att föra in mer el till Stockholm.

Tills dess kommer det befintliga ställverksområdet helt bytt skepnad. Från ett utomhusställverk motsvarande två fotbollsplaner till ett komprimerat inomhusställverk med modern arkitektur. Bakom utformningen av det nya ställverket står arkitektbyrån Urban Design, som arbetat med komplexa tekniska krav såväl som modern arkitektonisk utformning.