-För oss är det viktigt att ha kontroll och överblick av vårt bestånd och att digitalisera detta finns det goda möjligheter till idag. Det är lätt att följa och tolka trender i exempelvis energianvändning eller inomhusklimat via dator eller mobiltelefon.

Det säger Alf Andersson som är energitekniker inom det kommunala och allmännyttiga bostadsföretaget Marks Bostads AB som har cirka 3 700 lägenheter på 14 orter inom Marks kommun i Västergötland.

Mark Bostads AB deltar också i allmännyttans klimatinitiativ sedan starten och innan dess i Skåneinitiativet som startade redan 2007.

-Vi jobbar bland annat med något som vi kallar kilowattjakten som är vår grej för att få alla aktiva i företaget att spara kilowatt på värme, el och vatten, berättar Alf Andersson.

Samarbetet med Egain ser Alf Andersson också som ett sätt att förutom att få kontroll även att sätt att minska energianvändningen. Över tid räknar Alf Andersson med att Egains energioptimeringssystem minskat energiförbrukningen med cirka tio procent.

Alf Andersson har jobbat inom bostadsföretaget sedan mitten av 80-talet. Han började som fastighetsskötare och är Idag teknisk ansvarig som energitekniker inom företaget. Han samarbetar med ett 40-tal kollegor som arbetar som fastighetsskötare runt om på de olika orterna där företagets lägenheter finns.

Arbetsdagen brukar jag börja med att kolla så att det inte ligger några larm i systemet berättar Alf Andersson.

-Får vi ett larm så gäller det ju att undersöka vad som gått galet. Det kan exempelvis vara en stam som läcker och inte håller måttet. Då får den ansvarige fastighetsskötaren kolla upp det på plats. Annars så kan mycket skötas direkt från datorn vilket är en stor skillnad mot förr, säger Alf Andersson.

Egain Edge ger en bra överblick och koll på fastigheterna vilket underlättar att göra rätt saker. Det är också lätt att följa upp och se skillnader efter injustering.  Vi sparar både miljö och tid och behöver inte åka ut och kolla på allt, förklarar Alf Andersson.

– Förmodligen märker också hyresgästerna av det som vi ser i systemet och vi kan ofta agera proaktivt och felavhjälpande för att sedan ge en snabb återkoppling vid en felanmälan, vilket uppskattas av hyresgästerna.

-Ett exempel där vi kan arbeta förebyggande är då vi mäter både temperatur och fukt och kan analysera den datan för att hitta eventuellt fel. Uppstår ett sådant kan vi snabbt sätta in åtgärder för att slippa exempelvis fuktskador, som annars kommer som ett brev på posten, säger Alf Andersson.

Ett 50-tal av Marks Bostads ABs totalt 400 byggnader i beståndet är uppkopplade till Egain Edge och i cirka en tredjedel av lägenheterna finns det sensorer monterade idag och det planeras för att installera ytterligare sensorer.

-Egain är smidiga att prata med och lösningsorienterade. Det går bra att ringa och fråga och det är lätt att få hjälp avslutar Alf Andersson.