Maria Malm Skarin blir ny Marknads- och försäljningschef på Trelleborgs Energi, en tjänst hon påbörjar den 1 december 2020. Maria kommer närmast från E.ON, där hon arbetat i 13 år och tillträder nu i ett bolag med fullt fokus på utveckling.

Mycket meriterad
Med meriter från både NCC och Citytunnelprojektet har Maria sedan starten på E.ON arbetat med strategiska utvecklingsprojekt inom E.ON-koncernen och energibranschen. Hon hade en ledande roll i projektet Krafttag, när 17 000 kilometer luftledning vädersäkrades, drev under några år optimeringen av lokalnätsanläggningar i det södra lokalnätet och hade även under en tid uppdraget att samordna och hitta flexibilitet i olika energisystem.

I sitt nuvarande uppdrag för E.ON är Maria Senior Innovation Manager, med ansvarsområde att bygga upp ett helt nytt affärsområde till svenska kommunala energibolag.

Trelleborgs Energi satsar högt
Magnus Sahlin, VD för Trelleborgs Energi AB, har som mål att skapa Sveriges bästa energibolag.

– För att lyckas med det måste vi ha de bästa medarbetarna. Därför är jag väldigt glad över att ha rekryterat Maria till Trelleborgs Energi. Marias driv och gedigna erfarenhet kommer att göra stort avtryck, såväl internt som externt, säger Magnus och hälsar Maria varmt välkommen.

Ambitiös energiplan
Maria kommer att ha en ledande roll i det blivande Trelleborgs Energi och i arbetet med den energiplan som är antagen av kommunen och som Trelleborgs Energi ska verkställa. Maria poängterar att energiplanen är ambitiös kopplat till hållbarhet med återvinning av spillvärme, lokala energisystem, hållbara transporter, smarta nät med styrbara laster kopplat både till el och värme.

– Mina erfarenheter av olika sektorer, som elnät, fjärrvärme, alternativa värme- och kylalösningar och innovation kan bidra till arbetet med energiplanen men även med strategiarbetet framöver, berättar Maria och tillägger:

– Jag ser fram emot att få vara en del av det system och team som nu ska se till att arbetet med energiplanen tar fart och dessutom kunna verka för energieffektiva och hållbara befintliga energisystem inom kommunen.

Ett attraktivt och hållbart Trelleborg
Energibranschen behöver skapa ett sammankopplat, effektivt och flexibelt system där olika delar kan hjälpa varandra. Detta kan ske genom energieffektiviseringar, smarta digitala lösningar, spillvärmeåtervinning, effektstyrning med mera.

– På så sätt kan Trelleborgs Energi bidra till ett attraktivt och hållbart Trelleborg, vilket ligger mig som bor i Trelleborg varmt om hjärtat menar Maria.