Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012 har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 45,9 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. Den senaste månaden har anläggningar med en normalårsproduktion på 1,8 TWh tagits i drift.

Under den senaste månaden har anläggningar motsvarande 0,5 TWh tagits i drift i Sverige och 1,3 TWh i Norge vilket innebär att 0,5 TWh återstår till 46,4 TWh. Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion.

Ladda ner och läs mer månadsrapporten november här. Läs mer om Norges månadsrapport här.