Idag släpps rapporten Tillsammans agerar vi, där 18 skånska kommuner samlas kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. Malmö visar flera positiva resultat men är också medvetna om utmaningarna för att nå ända fram.

Det är fordonsflottan som har stått i fokus i årets rapport och för Malmös del har arbetet med framtagandet av en ny resepolicy visat effekt redan innan den lanserats. Privat bil i tjänsten har minskat betydligt, tågresor har ökat med 36% och flygresor till Stockholm har nästan halverats.

Anna Lindblad, klimatstrateg på miljöförvaltningen i Malmö stad, menar att siffrorna skulle kunna vara ännu bättre då Malmö har en hög andel gasbilar, men att de ändå tankas med bensin. Dessutom visar rapporten att dieselanvändningen ökat.

-Jag tror att många tankar med bensin av gammal vana. Vi behöver bli bättre på att kommunicera hur enkelt det är att välja det hållbara alternativet, berättar Anna.

Malmö stad har även påbörjat ett internt samarbete för att tillgängliggöra fler laddstolpar inom kommunen. På så sätt ska det bli enklare för de anställda att välja ett eldrivet fordon i sin arbetsvardag.