Styrelsen för OKG har utsett Johan Lundberg som ny vd för OKG AB. Johan Lundberg är idag chef för bränslefabriken på Westinghouse i Västerås. Han tillträder tjänsten på OKG efter sommaren.

Johan Lundberg började 1996 som ingenjör på ABB Atom, det som sedermera blev Westinghouse. Sedan 2012 har han haft flera olika ledande positioner i Westinghouse svenska organisation. Nu tar han steget fullt ut – från leverantörsledet över till produktionsledet – och blir vd på OKG.

– Ja, det ska bli riktigt spännande att komma ett steg närmare det som är energibranschens kärna – att producera kraft. Det är ett ärofullt uppdrag som också inger stor respekt. Samtidigt är det inte helt okänd mark för mig. Jag har tillbringat mycket tid på svenska kärnkraftverk genom åren, i samband med underhålls- och moderniseringsprojekt. Till exempel var jag med och installerade ett system för reaktorskydd på O1 i början på 2000-talet, berättar Johan Lundberg.

Jag är mycket nöjd med att vi har kunnat rekrytera honom till att leda verksamheten på OKG

– Min ledarstil utgår ifrån ”den omvända pyramiden”, där laget och teamet är det viktiga och som presterar alla de aktiviteter som verksamheten och helheten behöver. Det skapar ansvar och engagemang. Jag är en del av det laget, där min övergripande uppgift är att fokusera på mål och styra mot resultat, säger den tillträdande vd:n.

Westinghouse, och tidigare ASEA Atom och ABB Atom, har blivit något av en drivbänk för ledare och chefer inom kärnkraftsindustrin. Och det är ingen dålig plantskola. Det svenska programmet under 70-80-talen, byggde tolv kommersiella reaktorer inom loppet av 15 år. Och nästan uteslutande med inhemsk lednings- och ingenjörskompetens på dåvarande ASEA Atom och på kärnkraftsbolagen.

– Johan Lundberg är en produkt av den här miljön. Han har en modern ledarfilosofi och en gedigen erfarenhet från kärnkraftsindustrin. Jag är mycket nöjd med att vi har kunnat rekrytera honom till att leda verksamheten på OKG, säger Unipers Sverige-chef och OKG:s styrelseordförande, Johan Svenningsson, själv med en bakgrund på ABB och Westinghouse och som vd på OKG mellan åren 2012-2015.

– OKG är inne i en fas där O3 är förberedd för långtidsdrift medan O1 och O2 är permanent stängda och ska monteras ned och rivas koordinerat med Barsebäcksverket. Det handlar alltså om en organisation som i vissa delar har differentierade målbilder och utmaningar. Det kräver ett tydligt och engagerat ledarskap, menar Johan Svenningsson.

För närvarande är Jan Karjalainen tillförordnad vd på OKG efter att den tidigare vd:n Johan Dasht blev ny vd för Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, den 1 mars i år.