Nu är det klart för bygge av Norrbottens första batteripark. En mångmiljoninvestering för Luleå Energi och en viktig pusselbit i omställningen av energisystemet. 
- Det är fantastiskt att få bidra i energisystemets utveckling. Vi står inför några år av tunga investeringar för att skapa rätt förutsättningar för den stora omställning som pågår. Vi ser möjligheter att även utveckla affären som också kommer kunna hjälpa oss att bära investeringarna, säger Malin Larsson vd Luleå Energi. 

En batteripark är en samling stora batterier som kopplas upp mot elnätet. Batterierna har en effekt på 12 MW/12 MWh. Om man tänker sig den effekten i en genomsnittlig elbil så skulle det gå att köra ca 1,5 varv runt jorden. Parken kommer att vara belägen på Luleå Energis egen mark på Porsödalen i Luleå.
- När samhället ställer om och alltmer elektrifieras ställs nya krav på Sveriges elnät. Utbyggnad, effektoptimering och mer kraftproduktion kommer krävas, men också lösningar för att lagra el och aktivt bidra till att balansera elnätet, säger Sofia Antonsen, chef Utveckling Luleå Energi.

Principen med batterierna är att de fungerar som stötdämpare i elsystemet genom att de går att ladda upp när det behövs, och ladda ur när det behovet finns. Något som bidrar till flexibilitet i systemet.
– Med hjälp av batterierna kommer Luleå Energi kunna bidra till att stötta balansen i elnätet lokalt, regionalt och nationellt. Batterierna ger möjlighet att parera väderberoende kraftproduktion som sol och vind, samt kapa effekttoppar i systemet, säger Sofia.

Luleå Energis investering för batteriparken är 73 miljoner kronor och parken beräknas stå klar under hösten 2024. Tilldelning av projektet är klar och Svea Solar kommer att leverera batteriparken.
– Detta är en stor investering för oss. Genom att vara med på den så kallade balansmarknaden hos Svenska Kraftnät och bidra till att stötta elnätet nationellt, har vi också möjlighet att generera intäkter via parken. På så sätt är det en investering som också möjliggör för oss att fortsätta att driva på, och ytterligare accelerera energiomställningen lokalt, säger Sofia Antonsen, chef Utveckling Luleå Energi.