Det låter kanske lite hårt, men det ligger något i det. För vad ska vi göra om livet på jorden inte längre är möjligt att leva? Vad ska vi säga till kommande generationer när vi har tömt jorden på mer resurser än vi borde? Om vi inte gör allt i vår makt för att lämna efter oss en välmående planet med välmående människor, vad är det då för mening med att vi löser en massa andra utmaningar och problem?

Är det för dystopiskt? Kanske. Men klimatutmaningarna är verkliga och rapporterna talar sitt tydliga språk. Medeltemperaturen stiger och vår förbrukning av jordens resurser accelererar för varje år som går. Vi gör helt enkelt inte tillräckligt för att lösa klimatkrisen och nu har det gått så långt att det inte längre räcker med en nolla i våra utsläppsräkningar för att lösa ut ekvationen. Förutom att reducera våra fossila utsläpp så måste vi också börja leverera minusutsläpp genom att minska mängden biogen koldioxid i atmosfären, för att på så sätt klimatkompensera för fossila utsläpp som inte kan elimineras på annat sätt.

Det är lätt att känna hopplöshet över hur långt vi har tillåtit situationen att eskalera. Men samtidigt är det hoppfullt att teknologins utveckling går i en rasande takt. Faktum är att vi nu har möjligheten att rätta till våra misstag och ”backa in i framtiden” med hjälp av CCS (Carbon Capture and Storage).

CCS gör det möjligt för oss att fånga upp både fossil och biogen koldioxid från industrier och kraftverk innan den når atmosfären. Väl infångad så kan vi transportera och slutlagra koldioxiden långt under jordens yta där den till slut omvandlas till sten. Vi kan alltså med en kombination av teknik, kemi (och en gnutta magi), minska mängden växthusgaser i atmosfären och därmed bromsa den globala uppvärmningen. Det är som att ge jorden en chans att andas igen och återfå balansen som har rubbats av vår hejdlösa användning av fossila bränslen.

” Över 200 000 ton koldioxid kommer att fångas in och slutlagras varje år”

För fossila bränslen, inklusive olja och plast, är en stor del av problemet. Många föreslår en enkel lösning: att sluta använda dessa material. Visst, det hade varit fantastiskt om vi kunde byta ut dem över en natt, men i verkligheten utgör biogen plast enbart en bråkdel av den plast som sätts på marknaden idag. Och dessutom; om vi snabbt övergick till en värld där all plast var biogen, så skulle vi ändå stå inför ett skuldberg av befintlig fossil plast som behöver hanteras. På lång sikt kan den fossila plasten försvinna från samhället, men vi behöver åtgärder för att hantera problemet här och nu. CCS-tekniken blir då en viktig kugge i systemet om den används på avfallsförbränningsanläggningar eftersom den både kan hjälpa oss att rensa våra samhällen från plast och vår atmosfär från koldioxid, samtidigt som det tillförs fjärrvärme och el i landets energisystem.

Redan 2027 kommer en av Sveriges första fullskaliga CCS-anläggningar att vara i drift i Helsingborg på Öresundskrafts fjärrvärmeverk Filbornaverket. Över 200 000 ton koldioxid kommer att fångas in och slutlagras varje år. Det bidrar inte bara till Helsingborgs stads mål om klimatneutralitet till 2030 utan också till Sveriges långsiktiga klimatmål. Det är bra! Alla måste dra sitt strå till stacken, och CCS är vårt strå.

Men CCS är inte ensam hjälte i denna strid även om det kommer att spela en betydande roll. Givetvis ska vi fortsätta arbetet med att eliminera fossila bränslen, även om det tar tid. Vi måste förändra våra konsumtionsmönster och bli mer medvetna om hur våra val påverkar klimatet. Vi måste också fortsätta investera i forskning och utveckling för att hitta nya sätt att minska utsläppen och öka hållbarheten.

Så när jag säger att om vi inte löser klimatutmaningarna, så behöver vi inte lösa något annat heller, så är det en påminnelse om att vi har verktygen och möjligheterna att förändra. Men det sker inte av sig själv. Det krävs engagemang och handling från oss alla och vi måste välkomna nya teknologier med en öppen famn. Egentligen är det inte svårare än att se möjligheter oftare än problem och att agera därefter.

/Av Soraya Axelsson, Kommersiellt ansvarig CCS, Öresundskraft