Linxon har tagit hem en order till Vattenfall Eldistribution AB på en komplett 130 kV/10 kV station till Barkarby i Stockholm. Stationen behövs för att säkra den elektriska infrastrukturen i denna snabbt växande del av nordvästra Stockholm.

Projektet omfattar en ny 130 kV regionnätsstation till Vattenfall Eldistribution AB. Linxons åtagande inkluderar projektledning, design, bygg- och anläggningskonstruktion samt leverans och installation av utrustning och igångkörning av anläggningen.

Den elektriska utrustningen består primärt av ett 130 kV GIS-ställverk som kommer att levereras av Hitachi ABB Power Grids, relä-och kontrollsystem samt tillhörande stödsystem. Byggarbetet består av två stationsbyggnader med höga krav på den exteriöra designen för att passa in i omgivningarna i det moderna området Barkarby.

Sitearbetet är planerat att påbörjas under hösten 2020 och projektet beräknas vara avslutat i början av 2022.

“Detta projekt hjälper till att uppgradera Stocholms elnäts kapacitet och vi är stolta över att ha fått förtroendet att leverera stationen till Vattenfall Eldistribution AB, en av våra högt uppskattade kunder i Skandinavien”, sa Frederic Trefois, vd för Linxon.


”Denna order, vår första till Vattenfall Eldistribution AB, visar verkligen det förtroende som våra kunder känner i vår helhetslösning och vår förmåga att leverera ett kundvärde utöver det vanliga”, sa Thomas Torstensson, chef för Linxon i Sverige.

Linxon påbörjade sin verksamhet i september 1, 2018. Företaget levererar nyckelfärdiga elektriska transformatorstationer för växelspänning (AC) inom segmenten förnybar och konventionell kraftgenerering, krafttransmission och transport. Transformatorstationer möjliggör effektiv och tillförlitlig överföring och kraftdistribution av elektricitet. I stationen finns kontrollsystem som skyddar nätet från strömavbrott och möjliggör tillförlitlig tillgång till el.