Linxon har vunnit en order på ca 80 miljoner USD till Ministry of Electricity i Irak, för att leverera fyra nyckelfärdiga 132/33 kV gasisolerade ställverk (GIS). Kontraktet utgör delar av ett rekonstruktionsprojekt av elsektorn, finansierat av det japanska institutet för internationellt samarbete – Japan International Cooperation Agency (JICA).

Leveransen omfattar all utrustning som behövs i kraftstationen (högspänningsställverk 132 kV GIS, 132/33 kV krafttransformatorer, 33 kV ställverk, kontroll- och skyddsutrustning, kommunikationssystem etc) och även design, bygg- och anläggningskonstruktion samt installation av utrustning och igångkörning av anläggningen. Leveranstider är 18 månader, och projektet kommer att köras igång i juli 2020.

“Vi är hedrade över att ha fått detta förtroende och även mycket tacksamma för samarbetet och stödet från JICA som finansierar detta projekt, säger Frédéric Tréfois, vd för Linxon. “Den här typen av EPC-projekt (Engineering, Procurement and Construction) visar verkligen det förtroende som våra kunder känner i vår helhetslösning och vår förmåga att leverera ett kundvärde utöver det vanliga.”

“Vi har en mycket god relation och mångårig erfarenhet av att jobba med Iraks Elmyndighet för att hjälpa landet att uppgradera sitt elnät och dess kapacitet. Jag är stolt över hur Linxon-teamet visat sin målmedvetenhet och lyckats vinna kontraktet i den rådande covid-situationen”, säger Thomas Torstensson, chef för Linxon i Sverige.

JICA’s roll är att genomföra uppdrag för Japans officiella utvecklings- och hjälporganisation (ODA). JICA arbetar proaktivt för att stötta utvecklingsambitioner genom att använda japanska ODA-lån. De kan därmed hjälpa till att genomgöra utbyggnaden av kraftöverföring och distributionsstationer i Irak, där det finns ett behov av förbättrad elförsörjning.

Linxon påbörjade sin verksamhet i september 1, 2018. Företaget levererar nyckelfärdiga elektriska transformatorstationer för växelspänning (AC) inom segmenten förnybar och konventionell kraftgenerering, krafttransmission och transport. Transformatorstationer möjliggör effektiv och tillförlitlig överföring och kraftdistribution av elektricitet. I stationen finns kontrollsystem som skyddar nätet från strömavbrott och möjliggör tillförlitlig tillgång till el.