Nu har Linde energi öppnat den unika möjligheten att abonnera på solpaneler i Solhagen i Torphyttan – Örebro läns största markförlagda solpark. Att abonnera på en solpanel innebär inte bara att du köper förnybar och lokalproducerad el, utan även att du gör en hållbar och ansvarsfull insats för klimatet, framtidens Bergslagen och kommande generationer. Totalt finns drygt 1 400 solpaneler och det är först till kvarn som gäller.

– Vi har redan från början i projektet arbetat utifrån devisen ”sol till alla” och att den energi som produceras i Solhagen ska vara tillgänglig för våra kunder. Vi vet att det finns ett stort intresse för solenergi ute i stugorna och välkomnar alla att teckna solabonnemang, säger Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

Sol till alla – ett alternativ till egen solcellsanläggning
Att abonnera på solpaneler är ett utmärkt alternativ för den som av olika anledningar inte kan eller vill investera i och installera en egen solcellsanläggning. Linde energi tar hand om hela projektet, från byggnation till drift och underhåll.

– Vi gör det enkelt för våra kunder satsa på lokal- och förnybar elproduktion, samtidigt som de bidrar till en hållbar framtid, fortsätter Peter Ström.

Stora fördelar med lokalproducerad solenergi
Fördelarna med lokalproducerad solenergi, exempelvis från Solhagen i Torphyttan, är många. Framför allt är det en hållbar och långsiktig investering i förnybar energi. Dessutom bidrar Solhagen till att Linde energi ökar sin kapacitet av lokalproducerad energi och därmed minskar riskerna för effektbrist med strömavbrott som följd.

– Det rapporteras ofta i media om förväntad elbrist, men i Sverige har vi ingen brist på el. Utmaningen är de effekttoppar som blir när många belastar elnätet samtidigt. Då kan så kallad effektbrist uppstå med strömavbrott som följd. Med lokalproducerad el minskar risken för effektbrist i elnätet, framhåller Joakim Johansson, affärsområdeschef El på Linde energi.

– Genom att välja lokalproducerad solenergi, och vattenkraft, blir du mindre beroende av vad som händer i omvärlden. Att investera i lokalproducerad solenergi är hållbart och långsiktigt, avslutar Joakim Johansson.

Detta är Solhagen i Torphyttan
Solhagen i Torphyttan ligger i en fårhage, invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan. Solhagen är till ytan stor som en fotbollsplan. De drygt 1 400 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 500 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

  • Invigning: sommaren 2020
  • Maximal eleffekt: 500 kW
  • Bedömd årlig elproduktion: 500 MWh (=500 000 kWh)
  • Markyta: 0,8 hektar
  • Bedömd livslängd: 30 år

Läs mer om Solhagen i Torphyttan och solabonnemang på lindeenergi.se.