Maria Lindberg, chef för Vattenfall Network Solutions i Sverige.

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor. Utgångspunkten blir den nya forskningsarenan LARC (LFV Aviation Research Center) vid flygplatsen i Örnsköldsvik där lösningar för fossilfria flygplatser ska utvecklas och kunna fungera som mall för andra flygplatser.

Forskningssamarbetet är resultatet av en avsiktsförklaring (Letter of Intent) mellan LFV och Vattenfall som innebär forskning och utveckling för omställningen till ett hållbart flyg och att tillsammans ta fram en helhetslösning för hur en fossilfri flygplats ska se ut.

– Avsiktsförklaringen med Vattenfall är ett initiativ som går i linje med LFVs etablering av LARC i Örnsköldsvik, en ny samverkansarena för industri, akademi och samhälle. Allt inom ramen för obemannat flyg, elflyg, luftrumsfrågor och flygplatsverksamhet. I täta samarbeten som detta skapar vi möjligheter för att utveckla och validera nya lösningar för ökad säkerhet, kostnadseffektivitet och minskad klimatpåverkan, säger LFVs tf forskningschef Gunnar Olsson.

– Vi vill tillsammans med LFV hitta lösningar och installera laddinfrastruktur för att det ska bli möjligt att helt gå över till eldrivna fordon – till, från och inom flygplatsområdet och på sikt även för eldrivna flygplan. Andra lösningar kan vara installation av solcellsanläggningar och batterilager som ger snabb tillgång till ström när kunden behöver den, säger Maria Lindberg, chef för Vattenfall Network Solutions i Sverige.

Nya lösningar utvecklas

I LFVs och Vattenfalls samarbete handlar det bland annat om nya lösningar för:
• Tankning av fordon (laddning med el och/eller batteribyte).
• Transporter inom flygplatsområdet (bussar, bilar, flygplan, bogserare, traktorer och övriga
marktransportfordon).
• Mikroproducerande infrastruktur som till exempel solcellsanläggningar.
• Avbrottsfri kraft genom till exempel redundanta system och dess kringtjänster.

 

Fakta om LFV

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.

  • LFV flygtrafikleder vid 16 flygplatser och från fyra kontrollcentraler i Sverige: ATCC Stockholm, ATCC Malmö (ATCC=Air Traffic Control Center), RTC Stockholm (Remote Tower Center) och Östgöta Kontrollcentral.
  • LFV har 1 100 anställda.
  • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
  • 40 års erfarenhet av civil/militär integration av flygtrafiktjänst.
  • LFV är ett statligt affärsverk.
  • 99,9 procents punktlighet.
  • 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.