Under onsdagens plenarsammanträde uppmanade ledamöterna EU att minska beroendet av rysk gas och att snabbt möjliggöra en grön energiomställning.

I ljuset av Rysslands invasion av Ukraina och den instabila energimarknaden som mött kraftiga prisökningar, frågade parlamentsledamöterna, under en plenardebatt den 24 mars, ut rådet och kommissionen om EU-planer för att få bukt med beroendet av rysk olja, naturgas och kol.

REPowerEU

Frågan följer med anledning av ”REPowerEU”, som är kommissionens plan för att, före slutet av 2022, minska EU:s efterfrågan på rysk gas med två tredjedelar. År 2030 ska beroendet av rysk gas helt ha upphört. I planen beskrivs också åtgärder för att fylla på gaslagren inför vintern och för att säkerställa tillgången till prisvärd, säker och hållbar energi.

Grön omställning och ett Europa fritt från ryskt energiberoende

Valdis Dombrovskis, vice ordförande för EU-kommissionen, redogjorde för planen.

–  Vi måste ta ansvar för vår energiframtid och det betyder att vi inte kan låta tredje land destabilisera våra marknader eller påverka våra energival, sade han.

Den franske utrikesministern Clément Beaune, som företräder rådet, betonade vikten av den gröna omställningen och ett Europa fritt från ryskt energiberoende.

–  Vi behöver att Europa är oberoende av import av fossila bränslen från Ryssland. […] Vi måste påskynda vårt eget arbete för att öka europeiskt oberoende från fossila bränslen i allmänhet, och gas i synnerhet. En diversifiering av energikällor samt en smidig övergång till rena och gröna energiformer är därför avgörande, sade Beaune.

Röster från parlamentet

Markus Pieper (EPP, Tyskland) förespråkade sänkta energiskatter för att mildra de höga energipriserna. Han pekade också på vikten av att stoppa beroendet av Ryssland.

–  Vi måste frikoppla gas från det allmänna elpriset. […] Att helt överge konkurrensen på energimarknaderna nu skulle dock vara den sämsta tänkbara förberedelsen inför efterkrigstiden. Det är lättare att överge marknadsekonomin, än att återinföra konkurrens.

Dan Nica (S&D, Rumänien) påpekade att REPowerEU, inte är tillräckligt, men ett steg i rätt riktning. Han välkomnade förslaget om obligatorisk lagring av gas, samtidigt som han uttryckte tvivel över dess möjlighet att verka redan i vinter.

Nica kritiserade också spekulationer på energimarknaderna och efterlyste en så kallad ”windfall”-skatt.

–  Det är oacceptabelt att vi i EU har länder som Rumänien, där någon kan sälja energi till 10 gånger av dess kostnad, sade han.

Morten Petersen (Renew, Danmark) efterfrågade flera rutinmässiga förändringar för att bespara energi. Han pekade också på vikten av att medborgare får en förståelse för utmaningar, något som skulle kunna uppfyllas med hjälp av en informationskampanj.

–  Vi måste påskynda omställningen till förnybar energi. Det gäller inte bara på land utan även havsbaserad energi. Dessa energikällor kan skapa ett nytt intresse för Europa, sade Petersen.

Ville Niinistö (De gröna/EFA, Finland) uppmanade EU-länderna att göra mer för att stödja utsatta hushåll, exempelvis genom att vara mer flexibla och erbjuda direktbetalningar och kuponger.

–  För att agera mot höga energipriser behöver vi verka för gemensamma inköp, bättre samordning, samarbete och solidaritet mellan medlemsländerna. Men vi måste också skynda på våra investeringar i förnybar energi och energieffektivitet, tillade han.

Paolo Borchia (ID, Italien) påpekade att lagring av gas risker att höja priserna ytterligare.

–  Under åren har vi kämpat för att frikoppla EU från beroende av energiimport, nu blir det hushåll och företag som får betala priset, sade han.

Zdzisław Krasnodębski (ECR, Polen) sade att kommissionens förslag visserligen är ett steg i rätt riktning då den står för ett minskat beroende av Ryssland och en snabbare utveckling av förnybar energi. Han påpekade dock att det råder en diskrepans mellan planerna och verkligheten.

– Nu planerar vi att köpa in gas gemensamt, införa regler om gaslagringsanläggningar och verka för en snabbare omställning till förnybara energikällor. Men verkligheten är en annan – det pågår en kapplöpning mot att köpa fossila bränslen.

Monon Aubry (Vänstern, Frankrike) kritiserade kommissionen för att vara senfärdig i att hantera uppgången i energipriser.

– Kommissionen har äntligen insett att energimarknaden är absurd. Den skapar bara prishöjningar för hushållen och enorma vinster för företagen, sade hon.