Daniel Badman 
VD, Svensk Vindenergi

Jag, liksom stora delar av Sveriges näringsliv, sällar mig till dem som ser de stora möjligheterna med elektrifiering. Inte minst för att utvecklingen av förnybara kraftslag går raskt framåt.

Investeringsviljan i förnybara kraftslag har ökat markant de senaste åren: över 100 miljarder investeras bara i vindkraft 2017–2023. Den nya förnybara elproduktionen skapar förutsättningar för investeringar i Rosetta Stone Japan Torrent energilagring som vätgas, elektrobränslen och batterier, vilka kommer att vara viktiga i framtidens planerbara förnybara energisystem. Om de politiska förutsättningarna tillåter, så ser utvecklingen ut att fortsätta. Men omställningen möter hinder.

Det har länge rått koncensus kring att processerna för verksamheter att få tillstånd enligt miljöbalken är både långa och snåriga. I dagarna kunde Svensk Vindenergi presentera en statistisk granskning som visar att få nya t Gta V Activation Code Crackillstånd för vindkraft beviljas. Endast 41 procent av de ansökta verken har beviljats tillstånd. Samtidigt har antalet tillståndsgivna verk minskat drastiskt, från i genomsnitt 836 verk om året under perioden 2014–2016, till 402 verk år 2017 och 157 verk år 2018.

”Det står helt klart att näringslivet har både vilja och kapital att investera i elektrifieringen”

Detta är en nedåtgående trend som utan insatser kommer att bromsa elektrifieringstakten i samhället och minska Sveriges konkurrenskraft.  Men det finns också hopp om förbättringar. Just nu pågår en rad Idealshare Videogo 6 Serial initiativ på tillståndssidan som alla syftar till att skynda på och förenkla tillståndsprocesserna för klimatviktig verksamhet
Det kanske viktigaste initiativet är Klimaträttsutredningen som i delbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden föreslår att Miljöbalkens portalparagraf både bör tydliggöra att det är en förutsättning för en hållbar utveckling att människans påverkan på klimatet minskar, och att miljöbalken ska tillämpas så att klimatförändringar minimeras. För vindkraftens del skulle det innebära att vindkraftens klimatnytta kan få betydelse i tillståndsprövningen och inte bara, som idag, dess påverkan.
Det står helt klart att näringslivet Isumsoft Zip Password Refixer Registration Key har både vilja och kapital att investera i elektrifieringen, samtidigt som politiken sitter på nycklarna som möjliggör den önskade omställningen. Om ovanstående ändringar går igenom och genomförs på ett framgångsrikt sätt ljusnar bilden för såväl projektutvecklare som investerare.

Min förhoppning och övertygelse är att ändringarna kan bidra till att ännu fler aktörer vågar satsa på projektutveckling och att Acrobat X Pro Crack det leder till att den nödvändiga elektrifieringen kan accelerera och göra det möjligt att nå Sveriges klimatmål.

Daniel Badman 
VD, Svensk Vindenergi