Spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool snittade under juli månad på 2,4 öre per kWh, det är det lägsta månadssnittpriset som uppmätts. Även junis elpris var lågt och låg på 3,3 öre och hittills har augustis elpris snittat på cirka 2,3 öre. Därmed har sommarens elpriser i Norden varit de lägsta i historien, enligt elbolaget Bixias elprisrapport. Dock har elpriset varierat kraftigt mellan de olika elprisområdena med extremt låga priser i de norra delarna och högre i de södra delarna.

– Det är främst de välfyllda vattenmagasinen och därmed den goda tillgängligheten på vattenkraft som gör att vi haft så låga elpriser. Att det har varit semestertider och därmed lägre efterfrågan på el gör också att elpriset sjunkit, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Att elpriset varierat så kraftigt mellan de norra och södra delarna av landet beror på att stamnätets överföringskapacitet är sänkt när kärnkraften är begränsad, detta för att säkerställa frekvensen i nätet.

– Det har gjort att även om vi haft ett överskott på vattenkraft i de norra delarna så har elprisområde 4 (Malmö), tvingats importera kraft under högtrycksbetonade och därmed vindfattiga dagar då vindkraften inte har levererat, förklarar Johan Sigvardsson.

Priset på väg upp

Under kommande veckor får vi räkna med något stigande elpris till följd av kärnkraftsrevisioner.

– Augusti är den månad på året där vi har lägst produktion från kärnkraften, varpå vi kan förvänta oss en något högre prisbild över lag, men främst i elprisområde 4 som ofta kopplas mot dyrare elprisområden runt Östersjön.

Men enligt Bixias prognos för hösten kommer spotpriserna förbli låga en bra bit in i hösten.

– Vi har välfyllda vattenmagasin och risken för en längre torrperiod är i stort sett över, vilket gör att spotpriserna sannolikt förblir låga den närmsta tiden. Dessutom kan vi inte bortse från utvecklingen av pandemin som påverkar konjunkturen och därmed bränslepriserna och marginalprissättningen. Elförbrukningen börjar så sakteliga att stiga men den största ökningen sker inte innan oktober. Därför kommer de stora prisskillnaderna mellan norr och söder sannolikt bestå åtminstone september ut, säger Johan Sigvardsson.