Februari kan sammanfattas som en kall månad med snö i hela landet och fem så kallade isdygn. Med kylans grepp, samtidigt som det blåste väldigt lite, ökade elpriset ordentligt och Sverige tvingades importera el för att tillgodose efterfrågan. Efter ett milt avslut på månaden och med en mildare väderleksprognos för mars kan nu elpriset sjunka igen.

Under februari låg elpriserna kvar på ungefär samma nivåer som i januari. I norra Sverige, elområde 1 och 2, var snittpriset på nordpool i stort sett oförändrat från januari och landade på 44,65 öre/kWh. I mellersta och södra Sverige, elområde 3 och 4, steg elpriset med 5 respektive 4 öre om man jämför januari och landade på 53,14 respektive 53,89 öre/kWh. Elpriserna är därmed fortsatt högre än vad som varit det senaste halvåret även om det för årstiden är normala priser just nu.

Elpriset månaden som gått
Medeltemperaturen var under februari kallare än normalt på flera håll i landet. Fem så kallade isdygn noterades vilket innebar att temperaturen var under 0 grader i hela landet fem dygn i sträck. Med kylans grepp ökade efterfrågan på el ordentligt vilket blev en bidragande faktor till de pristoppar som noterades på elbörsen under februari. Samtidigt blåste det väldigt lite vilket resulterade i sämre elproduktion i vindkraften. Vid några tillfällen under februari var timpriset på el i södra Sverige över 200 öre/kWh något som fick vissa industrier att behöva stänga sin produktion.

Importerad kolkraft
För att tillgodose efterfrågan under vissa tidpunkter importerade Sverige el från bland annat Tyskland, Danmark och Polen under februari. Import av el sker med jämna mellanrum för att jämna ut energibalansen, men nackdelen är att den importerade elen många gånger består av kolkraft. Detta är något som inte gynnar omställningen till ett förnybart energisystem till år 2040.

– Eftersom Sveriges energisystem består av energikällor som styrs av väder och vind blir vi extra sårbara i situationer som dessa när vädret är kallt och det blåser lite, berättar Kajsa Sundqvist på Kundkraft.

Prisprognos mars
Efter en period av dyra elpriser finns indikationer på att elpriset sjunker i takt med att kylan byts ut mot mildare temperaturer. Enligt meteorolog Mikael Sjöstrand på Klart.se talar mycket för att mars blir en blöt och lite blåsig månad på de flesta håll.

– Vindarna och lågtrycken kommer både från nord, väst och syd vilket medför att temperaturen kommer att pendla en hel del i landet. Troligen kommer dock medeltemperaturen landa på över det normala när mars är slut, säger Mikael Sjöstrand.

Med den blåsiga prognosen finns stor chans att vindkraften kommer kunna leverera med god kapacitet under mars vilket kan pressa ner elpriserna. Det milda vädret innebär också att efterfrågan på el sänks i landet vilket gör att balansen mellan utbud och efterfrågan stabiliseras.

– Förhoppningsvis kan det blåsiga vädret gynna oss och vindkraften kan få en avgörande effekt på elpriset under mars, säger Kajsa Sundqvist elrådgivare på Kundkraft.

Sparekonomen tipsar
Det är inte bara stigande dagstemperaturer vi nu ser fram emot utan även flera ljustimmar. De flesta är medvetna om att de inte ska lämna lampor tända i onödan men det kan även vara värt att fundera på vilka ljuskällor man använder.

– Det är mer och mer populärt att installera så kallade smarta LED lampor. Smarta LED lampor går att styra på olika sätt, de är ofta dimbara och det går många gånger att koppla ihop och styra flera lampor samtidigt via mobilen eller en fjärrkontroll. Det man ska vara medveten om är att eftersom de är i standby läge även när de inte lyser drar de mer energi. Standby läget kan faktiskt stå för upp till 70% av den årliga energianvändningen. Medan en vanlig LED-lampa förbrukar i snitt 11 kWh/år kan vissa styrbar LED-lampor förbruka nästan det tredubbla. Tipsar Sharon Lavie, sparekonom på Kundkraft.