Systempriset ökade med 36 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 66 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 271 procent och i SE4 ökade det med 80 procent.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 104,6 procent respektive 11,7 procent. Terminspriset för årskontrakten 2021 ökade med 3,5 procent.

Tillgängligheten på kärnkraft i Sverige minskade med 18,4 procent jämfört med föregående vecka.

Under veckan som gick var det varmare än normalt och nederbörden var lägre än normalt. Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i Norden och Sverige med 3,3 procentenheter respektive 2,9 procentenheter jämfört med föregående vecka.