LaddAlliansen Nordic AB har ingått ett samarbete med det tyska mjukvaruföretaget PSI, en av Europas ledande leverantörer av IT-baserade plattformar för övervakning och styrning av busstrafik. Systemet innebär att bussens körsträcka, batterikapacitet, körprofil och energiförbrukning övervakas i realtid online, såväl under rutt som i depå, s.k. Fleet management. Samtidigt som detta sker övervakas laddarnas driftsstatus.

Elektrifiering av busstrafiken kommer att få stor påverkan. Smart planering med innovativa tekniska lösningar för laddning i kombination med styrning och kontroll kommer vara nyckeln till tillförlitlig kollektivtrafik.

  • LaddAlliansen erbjuder skalbara helhetslösningar som kan uppgraderas i takt med marknadens utveckling. Samarbetet med PSI gör att vi dessutom kan erbjuda lösningar för stabil e-bussdrift, säger Henrik Holmér, försäljningschef hos LaddAlliansen Nordic.

PSI har bl.a. levererat kompletta depåsystem för elbussar i såväl Hamburg som Paris. LaddAlliansen kommer att fungera som partner och representant för PSI i Skandinavien. Systemets modulära arkitektur och öppna gränssnitt gör det skalbart och framtidssäkert vilket innebär att det även kan integreras mot bussoperatörernas existerande IT lösningar.