Örtoftaverket, biokraftvärmeverk utanför Eslöv

Den senaste tidens stränga kyla har ställt ökade krav på Kraftringens produktionsanläggningar att leverera värme till alla fjärrvärmekunder. I slutet av förra veckan var den totala effekten i Lund-Lomma-Eslövs fjärrvärmenät uppe i ca 360 MW värme vilket kan jämföras med 72 000 villavärmepumpar av standardmodell. Vilket hittills är ca 25 % högre värmevolym än vad Kraftringen har prognostiserat för februari.

– All ordinarie produktionskapacitet var då uppe på max och nästa steg hade varit att starta nödfallsreserven i form av en gaspanna på Gunnesbo. Detta blev dock aldrig nödvändigt eftersom alla ordinarie anläggningar fungerade som de skulle, säger Patrik Schneider, produktionschef på Kraftringen.

Effekten de senaste dygnen är den högsta på 10 år. Senast vi var på dessa nivåer var vintern 2010/2011, då södra Sverige också hade långa perioder av sträng kyla.

När temperaturen har gått upp under dagtid har Kraftringens produktionspersonal jobbat för fullt med att serva och inspektera anläggningarna för att förbereda inför kallare temperaturer och högt tryck under kvällen och natten.

– Nu verkar den värsta kylan ha gett med sig för den här gången. Med god planering och stora insatser från våra fantastiska medarbetare säkrade vi värmen för alla våra kunder. Vi står samtidigt väl rustade inför framtida köldperioder, avslutar Patrik Schneider produktionschef på Kraftringen.