Nicklas Hällman, reder ut skillnader

Nu har nya lagkrav trätt ikraft för laddinfrastruktur, som ska förenkla skiftet från fossilbil till elbil.

Kravet på laddstationer bygger på ett krav från Europaparlamentet, energiprestandadirektivet och innebär att det ska byggas laddinfrastruktur i samband med byggnation av bostäder och p-garage.

Lagen delar upp utbyggnationen i två delar: ledningsinfrastruktur och laddningspunkter. Kraftpojkarnas produkchef inom E-mobility, Nicklas Hällman, reder ut skillnaden:

”Laddinfrastruktur omfattar två olika typer av installationer: ledningsinfrastruktur, dvs. förberedelse med kanaler/tomrör för elektriska kablar, och laddningspunkter, dvs. den installation, inklusive laddaren, som behövs för att ett elfordon ska kunna laddas.”

Denna indelning avspeglas även i kraven där en del av kraven är direkt utbyggnad och en annan del är förberedelse.

Bostäder:

Vid nybyggnation av bostäder eller vid större renoveringar med fler än tio parkeringsplatser är kravet att ledningsinfrastruktur ska dras fram till alla parkeringsplatser där parkeringarna tillhör bostaden – vilket innebär att förbereda med tomrör/kanaler till samtliga platser

Observera att de nya kraven på laddning vid bostäder gäller till exempel inte för den enskilda villaägaren. De är riktade till främst bostadsrätter och hyresfastigheter.

Övriga fastigheter:

För fastigheter som ej är bostäder, likt parkeringsgarage, kontor och köpcentrum gäller andra krav och där ska det finnas minst en laddare installerad, och ledningsinfrastruktur finnas förberedd till var femte parkeringsplats.

Nicklas fortsätter: ”Detta innebär att fastighetsägare och andra aktörer nu har ett lagkrav att förhålla sig till, det ger tydlighet, samtidigt är det ett minimikrav. Vi ser att många av de stora aktörerna redan förbereder sig inför den snabba elbilsutveckling och förstår att elbilsladdning kommer att efterfrågas. Detta öppnar upp en ny intäktskälla för dem då de kan ta betalt för laddningen, som ett tillägg till parkeringsintäkten. Dessutom höjer denna investering värdet på parkeringen och därmed fastigheten. Men det är klart, alla ser inte denna utveckling, och då är det bra att det införs krav – för att ytterligare förenkla för elbilsföraren.”

Kraftpojkarna levererar både hårdvara, projekt & beredning samt laddtjänster genom partners inom elbilsladdning och kan hjälpa både återförsäljare av laddlösningar och fastighetsägare att leverera mot dessa nya lagkrav.

Ej möjlighet till bidrag.

För åtgärder som är lagstadgade går det inte att söka statligt stöd. Det innebär att om din fastighet faller under detta lagkrav, finns det ingen möjlighet för dig att söka bidrag från Klimatklivet eller andra typer av bidrag till laddstationer. För åtgärder som utförs utöver lagkravet finns det fortfarande möjlighet att söka bidrag för.