Under de senaste åren har det skett en otrolig utveckling både inom transportsektorn och energibranschen. Biogasfordonen blir allt fler och elektrifieringen av både person- och godstransporter går allt fortare. Nu tar Kraftringen nästa steg och tittar närmare på om vätgas kan vara en del av vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Med vätgas kan man lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind.

-Tillsammans med våra samarbetspartners och ägare vill vi se om Kraftringen kan vara en möjliggörare för vätgasutvecklingen i Skåne. Det finns ett stort intresse och en nyfikenhet bland våra kunder. Att tillhandahålla resurs- och klimateffektiva energi- och transportlösningar är grunden i vår kärnverksamhet, säger Sezgin Kadir, vd för Kraftringen.

Förnybar vätgas används i ökande grad världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra fastigheter självförsörjande på energi och till fordon helt fria från skadliga utsläpp. Inom industrin har vätgas använts i över hundra år, vilket gör att det finns mycket erfarenhet och kunskap om hur gasen hanteras på ett säkert sätt.

För att se över förutsättningarna för förnybar vätgas i Skåne och vilka möjligheter som finns med vätgasen har Kraftringen som ett första steg bjudit in sina ägarkommuner Lund, Eslöv, Hörby och Lomma till ett gemensamt seminarium för att aktivt börja jobba med frågan i respektive kommun.

-Det är bara tillsammans med våra ägare och kunder som vi kan se om det finns möjligheter för vätgasen att växa fram i Skåne. Tillsammans kan vi göra en stor insats för miljön och vår region, avslutar Karl Branzén, styrelseordförande för Kraftringen.

Fakta:

  • Vätgas är en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi.
  • Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor.
    Vätgas kan användas som energikälla i bränsleceller.
  • En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten, H2O, då syre från luften används.
  • Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon där de driver elmotorer och även användas för energiförsörjning till hus.