Under februari månad har det inträffat fyra strömavbrott i Lund. Kraftringen ser med stort allvar på detta. Avbrotten är varken acceptabla för Kraftringen eller våra kunder. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra och utveckla rutiner. För att säkra upp den framtida elförsörjningen kommer vi fortsätta med vårt kontinuerliga underhållsarbete. Vi gör även stora investeringar för att allt snabbare kunna agera om avbrott ändå sker. Följande avbrott har inträffat:

Avbrott i Lund 2021-02-08

Orsak: Avbrottet berodde på ett fel i vår styr- och kontrollutrustning i en av våra transformatorstationer. Avbrottet pågick i 10 minuter och drabbade 8870 kunder.

Avbrott i Lund 2021-02-09

Orsak: Samma fel i som kvällen den 8 februari. Inträffade när felet skulle åtgärdas och under felsökning. Avbrottet pågick då i fem minuter. 8870 strömlösa kunder.

Avbrott i Lund 2021-02-22

Orsak: Det var fel på en av våra kablar. Kabeln har identifierats och kommer nu att repareras. 5700 kunder drabbades. Pågick i ca 12 minuter.

Avbrott i Lund 2021-02-24

Orsak: Tekniskt fel i en anläggning i Lund som drabbade 2900 kunder i Lund. Avbrottet pågick i ca 30 minuter.

Kraftringens bedömning är att det är ett tråkigt sammanträffande som har drabbat våra kunder i Lund. Av de fyra avbrotten är det tre olika orsaker till avbrotten, det är lokala fel i Kraftringens nät alternativt i kundanläggning som påverkat Kraftringens nät och det finns ingen koppling till en kapacitets eller effektbrist.

För att detta inte ska hända igen tittar vi nu närmare på dessa händelser och ser vilka insatser som vi kan vidta. Historiskt sett har Lund en mycket god tillgänglighet och få avbrott. Det är något som Kraftringen fortsätter att arbeta för.