Systempriset minskade med 66 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 17,4 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 minskade med 59 procent där medel blev 12,8 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 52 procent och veckomedel blev 30,6 EUR/MWh. I elområde SE4 sjönk spotpriset med 29 procent och hade ett medel på 50,3 EUR/MWh. Under veckan var det högsta timpriset 223,6 EUR/MWh i SE3 och SE4.

Magasinfyllnadsgraden i Norden är fortfarande lägre än den normala och i Sverige fortsätter magasinfyllnadsgraden att stiga något men befinner sig fortfarande under den normala.

Medeltemperaturen var något högre än normalt medan nederbörden var mycket lägre än vanligt.

Den tillgängliga kärnkraften i Sverige låg på 57 procent, detta motsvarade en minskning med 7,5 procent jämfört med föregående vecka.