Kraftigt lägre elpriser i sommar än ifjol

Fjolårets elprischocker – med augustipriser i SE4 på över tre kronor – är ett minne blott. I södra Sverige väntas elpriset landa på i snitt 80 öre per KWh för juli till september, vilket är en tredjedel av fjolårets pris. Men det är ändå 30 öre högre än i norr. Det visar en prognos från elbolaget Bixia.

Det svenska sommarvädret väntas bli varmt och torrt i år. Men någon lika het sommar som 2018, som många förväntat sig, lär det inte bli. Det innebär minskad risk för höga svenska elpriser i sommar.

I stället väntas elpriserna i Sverige bli betydligt lägre än sommaren 2022 och risken för lika dramatiska prisökningar som i fjol bedöms som liten. Under tredje kvartalet är marknadens förväntningar (terminspriset) att elen i snitt kommer kosta 65 öre per KWh i system, 60 öre i elområde 3 och 80 öre i elområde 4, som ligger längst söderut. Det är ungefär en tredjedel av vad priset blev under kvartal tre i fjol.

– Att de tyska elpriserna minskat markant sedan i fjol till följd av de allt lägre gaspriserna spiller över på över våra svenska elpriser. Att vi i år har vi över lag haft mer vattenproduktion i Sverige i år är också prisdämpande, liksom att vår elförbrukning är lägre än tidigare, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Så väntas elpriset bli juli-september 2023
Systempris              65 öre (1,87 kr)
SE1                         50 öre (47 öre)
SE2                         50 öre (58 öre)
SE3                         60 öre (1,79 kr)
SE4                         80 öre (2,23 kr)
(föregående års pris inom parantes)

Södra Sverige väntas få högre priser än norra Sverige på grund av en närmare koppling till de tyska priserna, medan elpriset i SE3 påverkas positivt av driftsättningen av finska reaktorn Olkiluoto 3. I norra Sverige, där elpriset inte ökade lika dramatiskt under sommaren 2022, ligger priset på ungefär samma nivå som i fjol, 50 öre.

Liten risk för dramatiska prisökningar i sommar
Sommarens väderprognos visar på varmt och torrt väder i vissa delar av Europa, vilket kan innebära ett ökat behov av fossil kraftproduktion, stigande gaspriser och högre elpris i Tyskland. Men någon lika dramatisk utveckling som i fjol väntas inte, varken för Tyskland eller Sverige.

– Under vintern och våren har alla parametrar dragit åt rätt håll för ett lägre elpris, vilket bäddar för en sommar med liten risk för dramatiska prisökningar. Eftersom gasdepåerna är välfyllda kan gaspriset inte sticka iväg lika kraftfullt som i fjol och läget för fransk kärnkraft är också betydligt bättre, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.

Att konjunkturen ser svagare ut, med en industrisektor som inte kräver samma mängder kol och gas, borgar för att en eventuell rörelse uppåt inte skulle bli lika stark som i fjol.