Den omställning från fossila bränslen till mer hållbara alternativ i Europa, det pågående konfliktläget mellan Ryssland och Ukraina, den svaga svenska kronan samt nedgången inom byggindustrin har tillsammans skapat en komplex situation för Hässleholm Miljö. Dessa faktorer har haft en betydande inverkan på priset för biobränslen.

Historiskt sett har Ryssland och Ukraina varit betydande leverantörer av biobränslen till Europa. Emellertid har denna leveranskedja i stort sett avstannat på senare tid. Istället har Europa börjat söka leveranser från de nordiska länderna. Den svaga svenska kronkursen har gjort dessa länder till attraktiva alternativ för köpare. Samtidigt har byggindustrin bromsat kraftigt, vilket har resulterat i minskade tillförsel av trämaterial från rivningar och byggprojekt. Denna träavfall har ofta använts för fjärrvärmeproduktion genom flisning. Även restprodukter från sågverk och träindustri, som normalt fungerar som bränsle för värmeproduktion, har minskat i volym på grund av förändringar i konjunkturcykeln för träprodukter.

Andreas Lagerblad, Affärsområdeschef för Fjärrvärme på Hässleholm Miljö, kommenterar: ”Tyvärr har vi hamnat mitt i en perfekt storm när det kommer till biobränslen. Inför värmsäsongen 2022/23 såg vi en drastisk ökning i bränslepriserna på nästan 25 procent. Vi kunde inte förutse att prisökningarna inför kommande värmesäsong skulle ligga mellan 60 och 100 procent. Samtidigt arbetar vi intensivt med att effektivisera vår verksamhet.”

För att tackla dessa utmaningar har företaget investerat i ny rökgaskondensering vid fjärrvärmeverket, vilket har börjat driftsättas under hösten. Lagerblad poängterar att denna investering minskar luftutsläppen och ökar verkningsgraden genom bättre värmeåtervinning. Hässleholm Miljö kommer att fortsätta att söka liknande projekt för att hantera kostnadsökningarna och hjälpa sina kunder minska förbrukningen utan att kompromissa med komforten.

Inte bara Hässleholm Miljö, utan hela fjärrvärmebranschen och även privatpersoner som köper ved och pellets, står inför ökade kostnader för bränsle. Hur detta kommer påverka uppvärmningskostnaderna för Hässleholms kunder är ännu osäkert.

Lagerblad avslutar: ”Vi har kontrakt och säkrat biobränslevolymen för vintern, men det finns fortfarande osäkerhetsfaktorer på marknaden. Man bör vara förberedd på betydande höjningar, som kan vara högre än tidigare års prisjusteringar för fjärrvärme.”