Krafthem har under augusti handplockats av Nvidia Inception accelerator. Programmet är en virtuell gemenskap av globala startups som alla tar vara på AI för att revolutionera sina respektive industrier. Nvidia erbjuder alla startups deras kunskap, utbildning, nätverk och mer.

Krafthem bygger teknik för att effektivt hantera elsystemet. Hela industrin har möjligheten att tillvarata datadrivna lösningar och affärsmodeller då även den minsta aktören ställs inför miljarder av individuella beslut årligen. Idag generaliseras eller grovt förenklas besluten, eller till och med ignoreras. Detta leder till att elen blir smutsigare och dyrare, elnätet mer instabilt och en rad möjligheter går förlorade.

– Allt blir mer och mer datadrivet och vi är glada att ha med oss Nvidia i vår bidrag till att ställa om det nordiska kraftsystemet för en hållbar framtid, säger David Evholt, Krafthems CTO.

Det finns flertalet planer och projekt som drastiskt ökar mängden data som samlas in men få planer om hur all data ska användas finns på plats. Krafthems teknik kommer att skapa en insiktsfull, individuell och automatiserad beslutsfattandeprocess inom planering, handel, balansering och analysering av el. Bolaget kommer att lansera sin första tjänst för smarta elavtal för elbilsägare i december.

Smarta elavtal för smarta elbilar från Krafthem har en väldigt simpel funktionalitet med avancerade styralgoritmer till grund. Det enda Krafthem gör att att pausa och starta laddningen av bilen. Anpassas det rätt kan laddningen kosta mindre än 50 % av vanlig laddning och elnätsfakturan vara opåverkad av elbilen. Krafthem kommer också kunna skapa intäkter genom att pausa och starta laddningen genom att erbjuda flexibiliteten till Svenska kraftnät och andra nätbolag som reglerkraft.

Konsekvenserna av smarta elavtal för smarta elbilar går således bortom den individuella besparingen. Som elbilsägare kan du då delta i att stötta kraftsystemets omställning till rent och hållbart. Prisvolatiliteten minskar vilket gynnar vindkraft. Elnätskostnaderna minskar vilket gynnar elektrifieringen. Lastbalanseringen optimeras vilket gör smutsiga effekttoppar ovanligare. Elbilsägare bjuds in att tillsammans med Krafthem stötta morgondagens kraftsystem.