Bild: Moderator Malin Thorsén och Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminster.

Kraft 2020: Energiomställningen kräver samverkan för att bli framgångsrik
Idag
I onsdags arrangerade Svenska kraftnät konferensen Kraft 2020. Fokus för dagen var hur elsektorns olika aktörer tillsammans möjliggör energiomställningen, som inte minst manifesteras av ett förändrat energilandskap, enligt Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

─ Svenska kraftnät är en möjliggörare för energiomställningen, men vi behöver göra det tillsammans. Och vi behöver hantera en del utmaningar, till exempel balanseringen av kraftsystemet, effektfrågan och vad som händer på teknikfronten, sa Lotta Medelius-Bredhe.

En av talarna var energi- och digitaliseringsminstern Anders Ygeman. Han avslöjade att regeringen ämnar gå fram med ett förslag som för vissa elledningar kan halvera byggnadstiden.

Kraft är en årlig konferens som Svenska kraftnät arrangerar. Årets tema var Att möjliggöra energiomställningen. Enligt Anders Ygeman, är alltså en av regeringens bidrag till det ett kommande förslag om kortare tillståndsprocesser.

─ Vi går snart fram med förslag på nätkoncessionsutredningen som gör att det går snabbare att bygga elledning. Vissa viktiga elledningar kan vi halvera byggnadstiden på, vissa andra kommer vi att kunna kapa ett par år i byggnadstid.

Rekordstort deltagande
Det var en annorlunda Kraft-konferens jämfört med tidigare år. Inga långa stolsrader med sorlande deltagare. I stället satt publiken framför sina skärmar på hemmaplan. Fördelen mot en fysisk tillställning är att det inte finns en begränsning i hur många som kan följa konferensen. Det blev därför rekordpublik, med över 600 anmälda.

Klimatpolitiska målen, stödtjänster och vikten av samarbete
Kraft 2020 hade alltså fokus på energisektorns viktiga roll i att förverkliga de klimatpolitiska målen. Presentationerna och samtalen rörde sig kring samarbeten som växer fram och lösningarna som börjar komma, exempelvis nya typer av stödtjänster och elektrifiering av ståltillverkning.

Debatt.jpg
Panel om den långsiktiga effekttillräckligheten

Just stödtjänsterna var ett ämne som fick stor uppmärksamhet, både av talare och i paneldebatter. Men så är de av mycket stor betydelse för att öka flexibiliteten och skapa ett robust och stabilt kraftsystem.

En påtaglig utmaning kopplat till stödtjänsterna är att få in fler leverantörer. Detta var något som inte minst Lotta Medelius-Bredhe betonade. När hon som sista punkt på dagen fick i uppgift av moderatorn, Malin Thorsén, att sammanfatta intrycken sa hon bland annat:

─ Jag tar med mig alla nya aktörer vi måste få in, som ska bidra både med stödtjänster och efterfrågeflexibilitet. Det är jätteviktigt att vi kan beskriva business-caset. Här finns det pengar att tjäna för aktörerna. Men vi måste förstå att det här är aktörer som inte har energi eller frekvenshållning som sitt kärnuppdrag.

Lotta.jpg
Bild: Moderator Malin Thorsén och Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät.