Vi står inför en av vår tids största utmaningar – den globala uppvärmningen. En utmaning som kastar oss in i ett virrvarr av komplexitet, där varje åtgärd synes följas av en annan, och varje framsteg kompliceras av nästa stegs krav. David Jonstad, i sin bok ”Kollaps”, lyfter fram komplexitet som en av de främsta orsakerna till civilisationers fall. Och det är en komplex verklighet jag själv möter dagligen, både i mitt professionella och privata liv.

EU har under de senaste åren presenterat en myriad av paket kopplade till energi och klimat, som var och ett i sin tur gett ett komplext nätverk av regler och mål. Innan vi hinner förstå innebörden av ett paket, står nästa redo att implementeras. Och mitt i detta virrvarr av globala, europeiska och nationella mål befinner sig vanliga medborgare, företag och organisationer, vilsna och överväldigade. Rapport efter rapport staplas på varandra och skapar en snårskog av information som ibland är svår att reda ut. Regelverk som har växt fram under många år och som skapar tröghet i utvecklingen.

I en värld med ständiga utmaningar som pandemier, krig och energikriser blir resiliens och robusthet avgörande för ett hållbart samhälle. Pandemin och andra händelser har avslöjat brister i Sveriges krisförmåga, där nedprioriteringar av beredskapslagren och nedläggningen av energiproduktion i södra Sverige skapat sårbarheter. För att återställa harmoni och stabilitet krävs nu att olika aktörer i Sverige prioritera resurser på rätt samhällsekonomiska investeringar. Investeringar som tillsammans åter kan skapa ett robust energisystem som kan stå emot framtida utmaningar. Det är en mycket tuff samhällsekonomisk utmaning som ligger framför oss, men våra prioriterade investeringar är också en ansvarsfråga om vilket samhälle vi vill bygga och lämna efter oss till framtida generationer.

”Målet är att öka Skånes självförsörjningsgrad av eleffekt från dagens 15 procent till minst 50 procent år 2030”

I en komplex och orolig värld är ledarskap och viljan till samarbete de viktigaste krafterna för att nå hållbara samhällslösningar. Ledare finns överallt – inom näringslivet, det offentliga, inom politiken, akademin och myndigheterna. Det är företagsledare, politiker och forskare som måste sätta tonen och som tillsammans har de ekonomiska musklerna för en positiv och framtidsinriktad agenda. Polariserande retorik, mardrömsscenarier och destruktiva konflikter är inte vägen framåt. Det vi behöver är faktabaserade beslut, visioner och ledarskap som enar oss mot gemensamma mål.

Det är tydligt att energiomställningen krävs för hållbar tillväxt och minskad klimatpåverkan. I Skåne har Skånes effektkommission blivit en gemensam röst där ett flertal ansvariga aktörer samverkar mot en gemensam färdplan för att förbättra elförsörjningens säkerhet, kostnad och miljö. Målet är att öka Skånes självförsörjningsgrad av eleffekt från dagens 15 procent till minst 50 procent år 2030. Kommissionen som samordnas av Region Skåne är ett konkret exempel på hur olika ledande aktörer kan lägga den dagliga agendan åt sidan när näringslivs- och samhällsutveckling kräver detta. Den samlade kraften inom Skånes Effektkommission ger ökade möjligheter att på ett systematiskt sätt navigera genom snårig terräng med klimatförändringar, samhällsutmaningar och växande byråkrati.

Det går inte undkomma en växande komplexitet. Det är av människans natur att låta den fortsätta växa. Men genom samarbete och ledarskap visar arbetet inom Skånes Effektkommission att det går att navigera genom komplexitet, skapa enighet och successiv förändring. Genom prestigelöst samarbete utvecklas nu smarta samhällslösningar och stabilitet i energisystemet kommer kunna återskapas. Med detta kloka initiativ har jag förhoppning, att tillsammans med övriga aktörer inom Skånes Effektkommission, kunna ge kommande generationer den framtid de förtjänar.

/Sezgin Kadir VD på Kraftringen