E.ON och Renewable Power Capital, RPC, har slutit avtal om elanslutning till fyra vindkraftparker i Sollefteå och Kramfors kommuner. Anslutningsavtalet omfattar upp till 561 megawatt (MW) ny förnybar el till region- och stamnätet, vilket motsvarar behovet i 182 000 hushåll.

Anslutningen av de fyra vindkraftverken tillför upp till 561 megawatt ny förnybar el till region- och stamnätet, vilket motsvarar behovet i 182 000 hushåll. Foto: Peter Hjalmar, E.ON

Parterna är överens om kostnad och tidsplan för elanslutning till de fyra vindkraftsprojekten Sörlidberget 132 MW, Knäsjöberget 92,4 MW, Vitberget 171,6 MW och Storhöjden 165 MW belägna i Sollefteå och Kramfors kommuner.

– Det här är ännu ett exempel på att E.ON möjliggör energiomställningen och den gröna industriella revolutionen i Norrland. Anslutningen av de fyra vindkraftparkerna är en av de största anslutningsaffärer E.ON Sverige har gjort, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

– Anslutningsavtalet är en viktig milstolpe på vår väg mot att färdigställa dessa fyra vindkraftsparker. Vi ser fram emot ett nära samarbete med E.ON kring bygget av parkerna, säger Bob Psaradellis, CEO för RPC.

För E.ONs del innebär avtalet att anslutningsarbetet nu kan upphandlas och förberedas. Markförberedelserna inleds i höst och grävarbetet beräknas starta under våren 2023. Arbetet inbegriper uppförandet av en ny stamnätsstation i Nässe sydöst om Långsele. Det sker i samverkan med Svenska kraftnät, som bygger ett nytt ställverk på 400 kV i direkt anslutning. Samtidigt inleds bygget av drygt åtta mil 130 kV-luftledning från vindparkerna till Nässe. Dessutom bygger E.ON tre regionnätsstationer, samt ytterligare sex kilometer 30 kV-ledning, inom området för vindkraftparkerna.

Anslutningarna ska vara färdigställda i god tid till driftsättning av anläggningarna, vilket beräknas ske under andra halvan av 2025.