Kinesiska städer har höjt priserna på naturgas för bostäder de senaste veckorna efter att Peking införde en ny mekanism som kopplar detaljhandelspriserna för bostadsgas till distributionsbolagens inköpskostnader för bränsle, en reform som länge efterfrågats av energibolag.

Mer än 20 städer, inklusive Shijiazhuang och Handan i norr, Nanjing i öst och Mianyang i sydväst, har höjt detaljhandelspriserna för gas med 0,25 yuan ($0,0347) till 0,40 yuan per kubikmeter, enligt två branschkällor och lokala regeringswebbplatser.