Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

Höga gaspriser och tyskt statsstöd försvårar för svenska kemiföretag. Regeringen behöver agera för att säkra svensk konkurrenskraft.

Längs västkusten finns Sveriges största kemikluster. Här tillverkas insatsvaror som är avgörande för hela den övriga industrin. Klustret är beroende av gas, både för produktion och som energikälla. Företagen drabbas nu hårt av de skenande gaspriserna.

– Kemiföretagen står för en samhällsviktig produktion, men nu vittnar företagen om att de höga gaspriserna riskerar påverka produktionen negativt. Vi menar att regeringen, som sedan tidigare aviserat ett kommande gasprisstöd till hushållen, behöver agera även för företagen, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.

Tyskland inför ett stödpaket på 200 miljarder euro för att stötta de tyska företagen och hushållen.

– Kemiföretagen befinner sig på en global marknad och Tysklands statsstöd innebär att konkurrensen sätts ur spel. Nu måste regeringen agera för att säkra svensk konkurrenskraft, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.