KD: Ladda Rosenbad med ny energi!

Det finns olika sätt att definiera vad som är en ”civilisation” men ett ofta använt begrepp är att där det finns elektricitet, där finns civilisationen. Om vi utgår från denna tanke skulle man kunna säga att vi vill ta ansvar för projektet ”Ett dubbelt så civiliserat Sverige”.

En uppskalad elektrifiering är nyckeln för att klara klimatomställningen med bibehållen välfärd och social rättvisa. Det finns ingen quick fix men det finns lösningar och det finns hopp om att vi ska klara av det.

Vi kristdemokrater är redo för att fatta beslut som är till nytta och gagn för vårt land, för klimat och för välfärd. Givet att vi får förtroendet att kliva in på Rosenbad efter den 11 september kommer energifrågorna att vara i den absoluta toppen av våra prioriterade områden.

Det kommer att bli snabba beslut som säger att vi ska sikta på att all energi ska vara ”fossilfri” istället för dagens ”förnybar” som lägger en våt filt över alla seriösa investerares vilja att plocka fram nödvändigt kapital för att bygga ny kärnkraft. Inrätta ett leveranssäkerhetsmål och reformera elmarknadsmodellen så att de planerbara energislagen får betalt för sina systemnyttor.

Vi ska modernisera kärnkraftslagen där de två viktigaste förändringarna är att vi vill tillåta fler än tio reaktorer att finnas. Vi vill också släppa kärnkraftens påtvingade ”kommunarrest” och göra det möjligt att bygga på de ställen där de gör mest nytta.
Tryck på paustangenten när det gäller vattenkraftens miljöomprövning. Det finns för många frågetecken med rättsläget och alltför många signaler har kommit som säger att myndigheterna inte tar tillräcklig hänsyn till de undantagsmöjligheter som finns i underliggande direktiv.

”En rimlig målsättning är att de kan halveras”

Vårda och utveckla den trogna men lite anonyma arbetshästen som vi känner under namnet kraftvärmen. Avskaffa både avfallsförbränningsskatten och skatten på bioolja. Att kunna få fram mer produktion ifrån existerande kraftverk är troligen den lägst hängande frukten vi har i hela elsystemet.

Bejaka sol och vind och låt dem bidra på egna meriter, men detta ska göras i samklang med den lokala demokratin och inte genom att skruva om det kommunala vetot. Ge både kommuner och enskilda fastighetsägare rimlig ersättning för intrång.

Vi vill peka ut stamnätet som riksintresse och vara tydliga med att ledtiderna för att bygga nytt måste minskas kraftigt. En rimlig målsättning är att de kan halveras.

Under tiden vi politiker skapar förutsättningar för marknaden att börja leverera el på den nivå som krävs behövs hjälp att överleva innevarande prischock. Vi vill nolla momsen under vinterns fyra månader, införa en stötdämpare på energiskatten och återföra flaskhalsavgifterna.

Med kloka beslut inom energiområdet tvekar jag inte att säga att Sveriges bästa dagar fortfarande ligger framför oss.

/Camilla Brodin (KD) – Energitalesperson och riksdagsledamot