Climeon har utsett Christina Kassberg till Chief Financial Officer (CFO). Christina Kassberg har lång och gedigen erfarenhet som CFO och inom finansstyrning. Hon tillträder sin nya roll den 8 juni 2020.

– Vi är otroligt stolta över att ha lyckats rekrytera Christina Kassberg till Climeon. Christinas affärsfokus samt breda erfarenhet som CFO från både små och stora börsnoterade bolag, företag i tillväxtfas liksom mer mogna bolag är en otrolig styrka i den fas Climeon befinner sig i, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

– Utifrån tidigare erfarenheter och med ett stort engagemang för hållbara affärer ser jag fram emot att tillsammans med Climeons ledning bidra till en positiv utveckling av resultat och finansiell ställning kombinerat med en stark företagskultur, säger Christina Kassberg.

Christina Kassberg har en stark finansiell bakgrund med lång erfarenhet från både noterade och onoterade bolag. Christina har verkat som CFO i såväl tillväxtbolag som mogna bolag med global försäljning och hon har bred erfarenhet av både strategi- och transformationsarbete på koncernnivå. Närmast kommer Christina från rollen som Interim CFO för Resurs Holding AB. Dessförinnan har Christina Kassberg bland annat varit CFO för Addtech AB, CFO för Stim, EVP Finance and Administration för Medivir samt innehar revisorsbakgrund.

– Christina har både den operativa bakgrund som krävs för att leda det dagliga finansiella arbetet liksom den strategiska höjd vi behöver för att ta nästa steg på vår bolagsresa som internationell koncern, fortsätter Thomas Öström.

Christina Kassberg tillträder den 8 juni 2020 och kommer att ingå i Climeons koncernledning.