En tidigare oprövad kombination av välkända tekniker visar att det går att producera mer grön bensin och diesel av samma mängd biomassa.

Forskarnas nya grepp är att integrera två beprövade processer för produktion av biodrivmedel, pyrolys och förgasning. Metoden utnyttjar biomassan från jord- och skogsbruk mer effektivt än när teknikerna tillämpas var och en för sig.

– I stället för att uppfinna hjulet på nytt har vi undersökt hur vi kan öka produktiviteten genom att utveckla existerande processer, säger projektledaren Efthymios Kantarelis, biträdande universitetslektor vid institutionen för kemiteknik vid KTH, avdelningen för processteknologi.

Ökad efterfrågan på biodrivmedel
Efterfrågan på biodrivmedel väntas öka kraftigt under decenniet, kopplat till de politiska målen om att minska klimatutsläppen från vägtransporter med 70 procent till 2030.

Det utvärderade kombinations-konceptet kan bidra till att möta marknadens behov. Konceptet har även en hög grad av flexibilitet. I samma process kan man producera antingen grön bensin eller diesel och därmed lätt anpassa sig efter efterfrågan.

Den värdefulla råvaran kan även användas i kemiindustrin för tillverkning av biobaserade produkter.

Högre total verkningsgrad
Nyckeln till de goda resultaten är så kallade lätta olefiner, en mellanprodukt som kan omvandlas till flytande bränslen.

Genom att kombinera de två termokemiska processerna pyrolys och förgasning blir det möjligt att producera en större mängd olefiner.

Processen ger en total kolverkningsgrad på 40 procent, vilket är betydligt högre än med fristående pyrolys eller förgasning av biomassa, som har en kolverkningsgrad på mellan 30 och 35 procent.

Efterlyser effektiva styrmedel
Ur teknisk synvinkel är steget inte långt till en industriell implementering av konceptet. Delar av tekniken är redan kommersiellt tillgänglig i Sverige. Ett exempel är projektpartnern Cortus Energy, som har en egenutvecklad och patenterad förgasningsteknik för produktion av förnyelsebar energigas.

Men det finns en hake. Produktionskostnaden beräknas bli 10 kronor per liter biodrivmedel, det dubbla jämfört med fossila bränslen. För en förändring behövs politiska styrmedel, säger Efthymios Kantarelis.

– Politiker måste tydligt visa att de menar allvar och införa styrmedel så att vi kan reducera transportsektorns koldioxidutsläpp i linje med 2030-målen. Om produktionskostnaden får styra, kommer ingen att investera.

Fortsätter utveckla metoden
Forskargruppen vill fortsätta på den inslagna vägen och planerar att vidareutveckla kombinations-konceptet. Genom att addera elektrolys tror man sig kunna göra processen ännu mer effektiv och öka kolverkningsgraden till minst 50 procent.

– Med vår forskning vill vi påverka och utbilda politiker, företagsledare och allmänhet, så att vi alla börjar tänka och agera mer hållbart, säger Efthymios Kantarelis.

BioFlex – Biobaserad flexibel produktion av drivmedel i en kombinerad pyrolys- och förgasningsanläggning.

  • Efthymios Kantarelis, KTH
  • Klas Engvall, KTH
  • Andrea Toffolo, Bio4Energy/Luleå tekniska universitet
  • Rolf Ljunggren, Cortus Energy