Kalmar höjer elnätsavgiften – Trendbrott?

Från 1 juli höjer Kalmar Energi elnätsavgiften ytterligare (elöverföringsavgiften). För majoriteten av Kalmar Energis nätkunder innebär det en ökning mellan 4–12 %.

Den genomsnittliga höjningen är 6,9 % med variationer mellan olika kundsegment. Den höjda elnätsavgiften ger kostnadstäckning för överföringsförluster i regionnät, samt stamnät och genererar ingen extra vinst till Kalmar Energi. Prisutvecklingen i elområde 4 påverkas av flödena i energisystemet, både inom Sverige och övriga Europa. Prisutvecklingen har gjort att kostnaden för de förluster som alltid uppstår vid överföring av el, så kallade nätförluster, ökat kraftigt.   superantispyware pro crack

– Höjningen är ett resultat av de ökade nätförlustkostnaderna hos region-och stamnäten men höjningen beror också på de kraftigt höjda marknadspriserna på el som vi har sett det senaste halvåret, säger Jonas Wågenberg, elnätschef på Kalmar Energi.

Stor osäkerhet på elprismarknaden
Det senaste tiden har elpriserna förändrats kraftigt, från rekordlåga priser sommaren 2020 till historiskt höga elpriser under hösten 2021 och inledningen av 2022. Det har gjort att Svenska kraftnäts spotprisbaserade överföringsavgift har varierat kraftigt samtidigt som den har ökat. Sammantaget har detta skapat en stor osäkerhet på marknaden, vilket påverkar prissättningen för elnätsprislistan 2022 och framåt. Opåverkbara kostnader som beskrivs ovan får enligt Energimarknadsinspektionen, som reglerar nätbolagens prishöjning, föras vidare till kunderna genom elnätsavgiften.

– Vårt lokalnät i Kalmar får el via regionnätet, som i sin tur får el via det rikstäckande stamnätet och höjningar av stamnäts- och regionnätsavgifter förs vidare till kunderna via den elnätsavgift man betalar till Kalmar Energi. För en villakund med en elanvändning på 10 000 kWh/år innebär prishöjningen en kostnadsökning på ca 31 kr per månad, fortsätter Jonas.

Långt under genomsnittspriset i landet
Kalmar Energi ligger långt under genomsnittspriset för elnätsavgiften i landet. Av 290 kommuner ligger Kalmar Energi på en 60:e plats gällande ranking (2021). Nummer 1 har lägst elnätsavgift och den som ligger på plats 290 har högst elnätsavgift. Kalmar Energis elnätskunder påverkas lite olika av höjningen.    proshow producer crack

Se nedan exempel på schabloniserade kostnader per månad efter prishöjningen;
166 kronor/månad för kunder i lägenhet (16 A L) med en förbrukning på 2 000 kWh/år. En ökning med 6 kronor/månad (inklusive moms).   ummy video downloader crack

599 kronor/månad för kunder i villa (20 A) med en förbrukning på 10 000 kWh/år. En ökning med 31 kronor/månad (inklusive moms). vmware workstation crack

1529 kronor/månad för verksamhet/flerfamiljshus (63 A) med en förbrukning på 25 000 kWh/år. En ökning med 63 kronor/månad (exklusive moms).

För effektkunder med prislista N4 (lågspänning; 350 MWh/år) innebär den justerade nätavgiften att kostnaden ökar med cirka 569 kronor/månad (exklusive moms).

För effektkunder med prislista N3 (högspänning; 5 000 MWh/år) innebär den justerade nätavgiften att kostnaden ökar med cirka 4417 kronor/månad (exklusive moms).

– Situationen på elmarknaden överlag är såklart oroande, fortsätter Therese Andersen, Kommunikationschef på Kalmar Energi. Våra elkunder får högre kostnader totalt, vilket kan vara tufft både för företag och för våra privatkunder. Vi för dialoger med våra större kunder, som påverkas i större grad av den höjda elnätsavgiften och vi försöker möta privatkundernas funderingar i olika kanaler, avslutar Therese.