Kalmar Energi sänker tillfälligt elnätsavgifterna från och med den 1 juli 2023. Det innebär en minskad kostnad med 2 100 kronor per år för en typisk villakund med en elanvändning på 10 000 kWh per år.

Det handlar om en prissänkning med i genomsnitt 28 procent för både privat- och företagskunder till Kalmar Energi. Beslutet om elnätsavgifter brukar elnätsbolagen fatta under hösten, inför varje nytt år.

– Under hösten 2022 pekade allt på fortsatt höga elpriser. Nu har vi glädjande nog sett att elpriserna har sjunkit mer än vad vi trodde. Därför sänker vi elnätsavgiften, i halvårsskiftet, för att kompensera våra kunder, säger Daniel Jonsson, distributionschef på Kalmar Energi.

Vad har elpriserna med elnätsavgiften att göra?

En stor mängd el går förlorad när den ska transporteras genom elnätet, vilket även kallas för nätförluster. Elnätsbolagen får köpa in extra el för att kunna leverera den mängd de har lovat. Ett lägre elpris betyder därför även lägre kostnader för att transportera elen hem till kunderna.

Hur mycket lägre blir elnätsavgiften för dig?

Kunder i lägenhet (16 A L) med en förbrukning på 2 000 kWh per år:

Den nya kostnaden är 164 kronor per månad, vilket är en minskning på 42 kronor per månad (inklusive moms).

Kunder i villa (20 A) med en förbrukning på 10 000 kWh per år:

Den nya kostnaden är 526 kronor per månad, vilket är en minskning med 175 kronor per månad (inklusive moms).

Verksamhet/flerfamiljshus (63 A) med en förbrukning på 25 000 kWh per år:

Den nya kostnaden är 1 330 kronor per månad, vilket är en minskning med 380 kronor per månad (exklusive moms).

Effektkunder med prislista N4 (lågspänning; 350 MWh per år):

Kostnaden minskar med cirka 2 742 kronor per månad (exklusive moms).

Effektkunder med prislista N3 (högspänning; 5 000 MWh per år):

Kostnaden minskar med cirka 29 143 kronor per månad (exklusive moms).

Tillfällig sänkning till årsskiftet

Sänkning av elnätsavgiften är tillfällig och gäller från 1 juli till och med 31 december 2023.

– Det är för tidigt att säga vad avgiften landar på under 2024. Vi får fortsätta att följa prisutvecklingen och prissättningen från E.ON; vår leverantör i regionnätet, avslutar Daniel Jonsson, distributionschef på Kalmar Energi.