Kalmar Energi har meddelat en prisjustering på fjärrvärme med en ökning på 12 procent, som träder i kraft den 1 januari 2024, på grund av de stigande bränslekostnaderna. För en villakund med en årlig energianvändning på 20 000 kWh, innebär detta en månadskostnadsökning på 209 kronor.

Företaget, som använder biobränsle från skogsindustrirestprodukter för att generera värme och elektricitet, har påverkats av den globala ekonomiska osäkerheten, vilket har lett till ökade priser och inflation, inklusive kostnaderna för biobränsle.

Per-Martin Carlsson, marknadschef på Kalmar Energi, framhäver att företaget har valt att själva bära en del av kostnadsökningen, och att de är medvetna om att prishöjningen kommer vid en utmanande tid för kunderna. Trots de ökade priserna, betonar Carlsson att fjärrvärme fortfarande är en konkurrenskraftig och hållbar värmekälla jämfört med andra alternativ.

Kalmar Energi understryker även fjärrvärmens positiva inverkan på klimatet, och betonar att en ökning av antalet fjärrvärmekunder kan bidra till ökad produktion av förnybar lokal elektricitet, vilket i sin tur bidrar positivt till energisystemet.