2021 har inletts med minusgrader i nästan hela landet. De kallare temperaturerna i kombination med att industrierna kommit igång och högre behov av uppvärmning har gjort att elpriset börjat stiga.

– Elpriserna har under 2020 varit extremt låga men efter julledigheterna har vi sett stigande elpriser. Det är ingenting oväntat eftersom priserna speglar vad som är normalt för årstiden med rådande väderlek. Men det blir extra märkbart i norra Sverige som en längre period haft priser som varit betydligt lägre än resterande landet. Prisskillnaderna har med andra ord minskat och stundvis varit ytterst små, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Spotpriset för januari blir cirka 49 öre/kWh för elområde 3, Mellansverige och för norra Sverige cirka 42 öre/kWh. Fastprisavtalen ligger på ungefär samma prisnivå som under samma period 2020 tack vare god tillgång på energi i landet.

Vattenfalls kraftverk producerar enligt plan och inom vattenkraften är den hydrologiska balansen god tack vare fjolårets nederbörd då vattenmagasinen fylldes på bra. Under januari brukar det blåsa mindre vilket ger mindre vindkraft, men när det blåser ger det ett bra tillskott till övrig produktion. Kärnkraften producerar nu lika mycket som hela den installerade kapaciteten.

Bränslepriserna har under januari fortsatt att återhämta sig och ligger på en förhållandevis hög nivå. Den främsta orsaken är lägre temperaturer på kontinenten och i Asien. De svenska elpriserna har hittills nätt och jämt undvikit att påverkas av de höga bränslepriserna, men situationen kan förändras om det blir kallare.

– Kylan har dominerat under januari månad. Vår prognos visar, med vissa undantag, att kylan kommer att fortsätta och temperaturerna ligger något under det normala. Det ökade uppvärmningsbehovet hos hushåll med rörligt elpris kan komma att märkas på nästa faktura så det är bra att vara förberedd på detta. Vill du veta vad du betalar varje månad kan du välja ett fast avtal med Bytesrätt så kan du när elpriset går ner teckna om elavtalet till ett lägre pris, säger Jonas

Spotpriset Januari                                                            2021                                                         2020

Elområde 1, Norra Sverige 42 öre/kWh 25 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 42 öre/kWh 25 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 49 öre/kWh 25 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 51 öre/kWh 28 öre/kWh