Johan Sigvardsson, analytiker på elbolaget Bixia

Lågtrycket som har dragit in över Norden nu, och som beräknas ligga kvar kommande veckor, gör att vi får in mycket vindkraft i systemet samtidigt som vi har nästintill fulla vattenmagasin. Det gör att över 70 procent av elen i vårt nordiska system just nu kommer från vattenkraft och vindkraft. Samtidigt ligger temperaturen över det normala vilket innebär att vi har ett överskott på energi i Norden med sjunkande elpriser som följd, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

– Eftersom vi har viss begränsning i kablarna mot Nederländerna, Polen och Tyskland kan vi inte exportera allt överskott vilket gör att priserna på el sjunker här i Norden, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Högtrycket som legat över oss en tid har rört sig österut och vi ser ett alltmer dominerande lågtryck från Atlanten som drar in över Norden, vilket ger stora nederbördsmängder och stigande temperaturer. Nederbörden för perioden ligger omkring 140 procent mot det normala för årstiden, därmed stärks också den hydrologiska balansen som just nu ligger på omkring 17 TWh överskott, och fyllnadsgraderna i de nordiska magasinen är drygt 90 procent, vilket är tio procentenheter över det normala.

– Normalt sett brukar fyllnadsgraden vika nedåt under hösten när vattenkraftsproducenterna ökar sin produktion. Men nu, när magasinen konstant fylls på med mycket regn kommer nivåerna att hålla sig kvar på höga nivåer när vi går in i vintern, vilket håller nere prisbilden, säger Johan Sigvardsson.

Samtidigt som den förnybara kraftproduktionen ligger över det normala stiger kärnkraftsproduktion då flera underhållsarbeten blir klara de närmsta veckorna.

– Dessutom har vi högre temperaturer vilket gör att elanvändningen är ganska låg för årstiden. Det här sammantaget gör att vi just nu har ett överskott på el och då vi inte kan exportera allt överskott så sjunker elpriset. Men det kan ändra sig fort om vi får ett starkare högtryck med fallande temperaturer, mindre nederbörd och vind så kommer priserna åter att stiga, säger Johan Sigvardsson.