Ellevio har intervjuat några av Sveriges Europaparlamentariker om hur de ser på EU:s framtida elförsörjning. Turen har kommit till Moderaternas Jörgen Warborn.

Från gas och kol till sol, vind, vatten och kärnkraft. Det är den resan EU-länderna måste göra, menar Jörgen Warborn (M). Och med den elproduktionen är det elektrifieringen som ska leda EU mot klimatneutralitet.

När Jörgen Warborn får frågan om vilka de viktigaste åtgärderna för att EU ska bli klimatneutralt till 2050 är han otvetydig:

– Den största och svåraste, men också mest betydelsefulla åtgärden är att snabbt fasa ut kol- och gaskraften nere på kontinenten. Många andra åtgärder förändrar på marginalen, men att få bort den fossila elproduktionen skulle riktigt rejält kunna minska koldioxidutsläppen, säger han.

Samma resa behöver den tunga industrin göra, menar han. Vässat system för utsläppshandel, ökade incitamenten för de största utsläpparna och stora resurser till forskning och utveckling av ren och modern energiteknik ser Jörgen Warborn som EU:s främsta verktyg i den kampen.

Fossilfritt i fokus

Och det är el producerad utan fossila inslag som står i centrum när Jörgen Warborn pekar på vad som ska leda EU:s klimatarbete.

– Elektrifiering är vårt viktigaste vapen mot klimatutsläppen och då ska elen komma från sol, vind, vatten och klimatsmart kärnkraft, säger han och är mycket kritisk mot Sveriges hantering av kärnkraften. Den behövs för att ersätta kolkraften som baskraft och kan därmed göra nytta i EU:s omställning, menar han.

– Därför är det ett historiskt misstag att avveckla den svenska kärnkraften. Vårt kanske viktigaste bidrag till europeisk klimatkamp vore att växla upp vår egen produktion av klimatsmart energi och exportera till kontinenten och på så sätt pressa ut kolet och gasen från marknaden.

Bindande ramverk

Han tycker också att vissa länder visar för svagt intresse för att ställa om. Hans bild är att länderna i forna Östeuropa kör på i gamla hjulspår utan att EU sätter tillräcklig press för att ställa om. Här hoppas han att lagpaketet Clean energy for all Europeans package ska göra skillnad.

– Med ett bindande ramverk och skarpare uppföljning på EU-nivå kan vi förhoppningsvis se mer av riktiga resultat.

 

Jörgen Warborn sitter i transportutskottet och säger att där försöker han bana väg för den svenska fordonsindustrin ute i Europa. Här blir ett infrastruktursystem i Europa, där de svenskproducerade fordonen verkligen kan komma till sin rätt, viktigt.

– Jag driver på för att satsningarna på infrastruktur ska växlas upp och att vi ska fokusera väldigt hårt på att bygga ut tank- och laddmöjligheter för de gröna bränslena. Det handlar om LNG och vätgas, men framförallt om batteriladdning med ren el. Vi behöver få på plats ett sömlöst och heltäckande system för laddinfrastruktur i hela Europa, längs alla våra stora vägar, så att svenska bilar och lastbilar kan säljas, köra och ladda på ett snabbt och smidigt sätt, överallt i EU.

Ett elnät som kan överföra elen är såklart centralt för den utvecklingen och här är han oroad över situationen i Sverige.

– Vårt elsystems stora brist ligger i elnätets överföringskapacitet, där vi ju hört ganska skrämmande berättelser om industrier som inte får fram ledningar. På det området måste det verkligen till krafttag. Annars kommer vi aldrig klara elektrifieringen av industri och transportsektor, säger Jörgen Warborn.