Arlas verksamhet i Jönköping expanderar. Det är framförallt den stigande efterfrågan på laktosfria produkter som är anledningen till de nya satsningarna. Till den nya produktionen av laktosfria produkter behövs ånga och den levereras av Jönköping Energi från en ny biobränsleeldad panna.

– Detta är ett samarbete som fokuserar på hållbarhet som gynnar båda parter. Vi kan effektivisera vår befintliga produktion till Arla samtidigt som satsningen hjälper dem att ta steget till en helt fossilfri produktion i Jönköping, säger Christoffer Ohlander, affärsingenjör och ansvarig för projektet på Jönköping Energi.

Jönköping Energi har sedan tidigare levererat hetvatten till Arla som används i deras produktion. För att komma igång med den nya produktionen snabbt producerar Jönköping Energi tillfälligt ånga i två pannor som eldas med bioolja. Med det nya avtalet ersätts de tillfälliga pannorna av två nya biobränslepannor som ska byggas och drivas av Jönköping Energi.

– Arla behöver ånga utan avbrott. Det ställer krav på en hög driftsäkerhet vilket har varit en av de viktigaste parametrarna i arbetet. Vi har hjälpt Arla att snabbt komma igång med sin nya produktionslinje genom att producera ånga med två tillfälliga pannor som eldas med bioolja, säger Christoffer Ohlander.

Efterfrågan på Arlas laktosfria produkter med lång hållbarhet har ökat stadigt, inte bara i Sverige utan i hela Euro­pa. Samarbetet mellan Jönköping Energi och Arla har pågått sedan länge och redan när den första anläggningen var i drift stod det klart att Arla behövde utöka sin produktion.

– Allt har gått väldigt fort och när vi fick uppdraget att utöka vår produktion av laktosfria produkter så kunde Jönköping Energi svara upp med att starta leveransen av ånga som krävs för produktionen. Jönköping Energi är en trygg medspelare med stor erfaren­het som kommer att jobba med sin kärnverk­samhet samtidigt som vi kan fokusera vår, säger Ola Allvin, senior PTD Manager på Arla.