Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med den 1 december 2022. Han kommer närmast från rollen som vd för SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB.

– Jag hälsar Johan varmt välkommen som vd för Vattenfall Vattenkraft. Han har varit vd för SKB i snart tre år och ingått i Vattenfall BA Generations ledningsgrupp och har i den rollen utvecklat verksamheten på ett mycket bra sätt. Johan är en uppskattad ledare med starkt fokus på affären och ledarskapet och jag ser fram mot att följa utvecklingen inom vattenkraften, säger Torbjörn Wahlborg, styrelseordförande för Vattenfall Vattenkraft AB och chef för affärsområde BA Generation.

– Jag vill också passa på att tacka Tord Eriksson som förtjänstfullt axlat rollen som tillförordnad vd sedan i våras, säger Torbjörn Wahlborg.

Tord Eriksson återgår till tjänsten som produktionschef för vattenkraften den 1 december.

– Johan är mycket välkommen till oss och det ska bli roligt att se vad vi kan lära av varandra och göra tillsammans för att fortsätta utveckla vår fantastiska vattenkraft, säger Tord Eriksson, tillförordnad vd Vattenfall Vattenkraft AB.

– Vattenkraften är ryggraden i det nordiska kraftsystemet och står för en stor andel av Sveriges fossilfria elproduktion. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med mina nya kollegor leda vattenkraften inom Norden, säger Johan Dasht.

Processen för att hitta ny vd till SKB påbörjas inom kort.