Malmberg har tecknat kontrakt för sitt femte biogasuppgraderingsprojekt i Finland. Anläggningen ska levereras till Jeppo, norr om Vasa i västra Finland. Beställare är det finska bolaget Jeppo Biogas AB som nu köper sin andra anläggning från Malmberg. Leveransen innefattar en Malmberg Compact™ GR BAS 3 med en kapacitet att uppgradera 600 Nm3/h biogas till biometan. Den uppgraderade gasen ska användas till industrier för värmeproduktion och till trafikbränsle.

Anläggningen planeras att driftsättas på plats i Jeppo tidig vinter 2020.

Andre Carlsson, Malmberg

  • Vi är glada för förtroendet att få leverera en ny biogasuppgraderingsanläggning till Jeppo Biogas. Att vara nära våra kunder och försäkra oss om att de är nöjda och att deras affär är hållbar även på lång sikt är centralt för oss. Därför kommer vi fortsätta att utvecklas för att försäkra oss om att vi har det mest attraktiva erbjudandet för våra kunder genom över hela anläggningens livslängd.

Kurt Stenvall, Jeppo Biogas AB

  • Nu kan vi, efter 6 års så gott som problemfri drift av vår första vattenskrubber från Malmberg, med tillförsikt se fram emot att i höst utöka vår kapacitet med skrubber nr. 2 från dem. När vi vägde in de olika teknikernas riskfaktorer och variationsbenägenhet gällande drifts- och underhållskostnaderna så kunde vi se att vår tidigare kända vattenskrubberteknik totalt sett, tydligt blev i framkant.

Det finns även en värdefull trygghet i det att Malmberg, aktivt on-line följer upp anläggningarnas prestanda, och därmed kan ge oss värdefull styrning för att optimera driften.