Hervé Currat, Jämtkraft

För ett år sedan investerade Jämtkraft i en batterianläggning vid vattenkraftverket i Granbo. Den blev en succé och nu planeras för en batterianläggning i kraftstationen Hissmofors med femton gånger större kapacitet. Inom ett par år ska även batterilagring av el från vind och sol vara verklighet i länet.

– Vi satsar stenhårt på att utveckla nya lösningar med modern teknik. Batterier kommer att spela stor roll för balansen i elsystemet i framtiden, och är därmed en nyckelfaktor för att säkra elförsörjningen till våra kunder, säger Hervé Currat, chef för utvecklingsavdelningen vid Jämtkraft elproduktion.

I takt med elektrifieringen av samhälle och industri ökar behovet av el. På senare tid har alltmer förnybar energi tillförts till energisystemet. Av naturliga skäl producerar inte energikällor som vind och sol el konstant. När behovet av el ökar samtidigt som den elproduktionen blir mer väderberoende behöver vattenkraften kunna gå in snabbt och täcka upp när det uppstår brister i systemet. Det tar tid för vattenkraftverkets turbiner att ändra hastighet och det sliter en del på anläggningen. Med hjälp av batterier kan snabba regleringar mot elnätet göras utan att kraftverkens turbiner behöver växla upp farten och därför minskar slitaget av maskinerna. Batterierna laddas sedan upp när behovet av el är mindre och innan turbinen saktar ner.

Tidiga med batterilagring

Jämtkrafts batteri vid vattenkraftverket i Granbo var en av de första hybridanläggningarna i landet. Det innebär att batterierna är integrerade med vattenkraftverket och fungerar ihop med turbinen på ett automatiserat sätt. Batterierna och tillhörande kraftelektronik ryms i två containrar och kapaciteten för lagring är 1 000 kilowattimmar.

Resultatet har varit lyckat och fördelarna med batterilagring är stora. Stabila och jämna leveranser till kunderna är viktigast, men även möjligheten att sälja överskott till Svenska Kraftnät när de gör snabba avrop. Nu utreds investering i en rejäl hybridanläggning i Hissmofors, som kommer att kunna lagra 15 000 kilowattimmar. Därefter planeras för fyra anläggningar vid olika vattenkraftverk runt om i länet.

Lagra el från vind och sol

Jämtkraft ligger även i framkant när det gäller att lagra el från vind och sol. Utredning pågår för att skapa en hybridpark där en vindkraftpark kompletteras med en solpark och batterilagring. Storlek och geografisk placering diskuteras men ambitionen är att den första ska stå klar 2024.

– Vind och sol kompletterar varandra på ett bra sätt. Vanligtvis är det antingen soligt eller blåsigt väder. Vi har mest vind på vintern och mer sol på sommaren. När vi dessutom möjliggör lagring av el från sol- och vindkraftparker har vi helt plötsligt en mycket mer stabil och jämn leverans från dessa två förnybara energikällor, säger Hervé Currat.