Investerare behövde inte vänta länge på besked från Soltech om effekten av emissionen, då bolaget redan innan resultaten från emissionen tillkännagav att ytterligare ett förvärv genomförts. Detta är solenergibolaget Miljö & Energi Ansvar Sverige AB (MEASOL), där Soltech nu äger 60 procent av bolaget. Genom en addering av laddning och IMD (individuell mätning och debitering) till produktutbudet samt organisk tillväxt förväntar sig Soltech en ökning i affärsvolym till cirka 50 miljoner kronor år 2023.

 

Den 28:e september meddelade bolaget att ytterligare två förvärv genomförts, där Soltech Energy tecknat avtal om 80 procent av aktierna i Takrekond i Småland AB och 100 procent av Takrekond i Kalmar AB. Soltech får tillträde till bolagen 1 oktober 2020 och bolagen har sammanlagt 15 anställda, förväntas omsätta 25 miljoner kronor 2020 med 10 procents rörelsemarginal. Långsiktigt tror Soltech på en omsättning i bolagen till 2023 på 55 miljoner kronor, med god lönsamhet. Redan dagen efter meddelades nästa förvärv, där Soltech nu avtalat om förvärv av 60 procent av aktierna i Din Takläggare i Värmland Dalsland AB, med tillträde 1 oktober. Bolaget har sammanlagt 15 anställda, beräknas omsätta 35 miljoner kronor 2020 och en rörelsemarginal på omkring 9 procent. 2023 förväntar sig Soltech en omsättning i bolaget på 50 miljoner kronor. Sammantaget ligger samtliga förvärv i linje med Soltechs uttalade strategi om samhällsförändrande förvärv där traditionella bolag förvärvas och tas in i framtiden genom addering av solenergi. Förvärven ovan beräknas sammanlagt bidra med över 150 miljoner i omsättning om 3 år och bolagets högt satta omsättningsmål börjar se allt troligare ut.

Stor aktivitet i Kina-verksamheten

Den höga aktiviteten inom koncernen den senaste tiden gäller inte bara Sverige, dotterbolaget Advanced Soltech i Kina har också släppt ett antal spännande nyheter. I början av september meddelade Advanced Soltech att dotterbolaget ASRE tecknat en order på en solenergianläggning på 5,2 megawatt. Detta beräknas ge årliga intäkter på 4,1 miljoner kronor under avtalets 20-åriga löptid, vilket totalt innebär intäkter på 81,9 miljoner kronor. Ytterligare ett avtal meddelades i mitten av månaden, där ASRE tecknat avtal för en anläggning på 1,5 megawatt för årliga intäkter på 1,37 miljoner kronor. Över avtalet 20-åriga löptid innebär detta totalt 27,4 miljoner kronor i intäkter. Slutligen meddelade Advanced Soltech i slutet av månaden att man tagit in 131,5 miljoner kronor i nyemission av preferensaktier. Nyemissionen genomförs inför den planerade noteringen av Advanced Soltechs aktier på First North Growth Market och bolaget rapporterar ett stort intresse i emissionen. Även efter emissionen kommer Soltech äga mer än 50 procent av Advanced Soltech.

Hösten har hittills varit händelserik för Soltech och de kommande månaderna ser ut att kunna bli spännande för bolaget. Förvärven är helt i linje med den uppsatta strategin och allt fler pusselbitar faller på plats för den explosiva tillväxten bolaget siktar på. Vi följer med spänning Soltechs fortsatta utveckling och ser potential för kommande uppjusteringar av värderingen.