Under 2022 ledde situationen på energimarknaden till att allt fler fick upp ögonen för fjärrvärme. Kraftringen upplever en tydlig ökning av intresset för att ansluta sig till fjärrvärme – en uppvärmningsform med stabil prisutveckling och låg klimatpåverkan.

Antalet nyanslutningar till Kraftringens fjärrvärmenät uppgick under 2022 till 198. Det innebär nästan en fördubbling av antalet nyanslutningar jämfört med 2021, då antalet uppgick till 104.

– Vi märker av ett ovanligt stort intresse för möjligheten att få hus anslutna till fjärrvärme. Och det stora intresset håller i sig. Under vintermånaderna januari-februari har vi tagit emot cirka 75 spontana intresseanmälningar, vilket är lika många som för ett år sedan och ungefär sex gånger så många som motsvarande månader åren dessförinnan, säger Martin Gierow, produktägare för fjärrvärme i Kraftringen.

För att möta den ökande efterfrågan jobbar Kraftringen nu för fullt med att se över var fler kunder kan erbjudas att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

– Vi vill förstås erbjuda så många som möjligt att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Vad gäller privatkunder måste vi dock alltid först undersöka hur stort intresse det finns i ett enskilt område innan vi kan bygga ut. Det behöver gå ihop ekonomiskt, såväl för kunden som för oss, berättar Martin Gierow.

Bra för både ekonomi och klimat
Central produktion av fjärrvärme ger skalfördelar jämfört med att produktion av värme i enskilda fastigheter. Det ger både ekonomiska och klimatmässiga fördelar. Genom att fler använder fjärrvärme till varmvatten och värme frigörs också el som kan användas till andra delar i samhället. Totalt sett producerar Kraftringen ca 1 TWh fjärrvärme årligen.

– Fjärrvärmenätet ger oss möjligheter att dra nytta av samhällets restflöden, där till exempel värme från industrier och forskningsanläggningar kan värma staden i stället för att kylas bort till luften. Därför är fjärrvärme ett bra och tydligt exempel på hur vi kan arbeta mot en alltmer cirkulär ekonomi och en mer hållbar framtid, säger Fredrik Fackler, chef för affärsområde Värme & Kyla i Kraftringen.

Fossilbränslefri och miljövarudeklarerad fjärrvärme
Sedan 2018 sker Kraftringens hela fjärrvärmeproduktion med uteslutande fossilfria bränslen. Under år 2022 blev Kraftringens fjärrvärme också miljövarudeklarerad. Det innebär att en analys gjordes av miljöpåverkan under hela livscykeln – allt från utvinning av råvaror och transport av bränsle till uppbyggnad och avveckling av såväl anläggningar som fjärrvärmeledningar räknades med. Miljövarudeklareringen av Kraftringens fjärrvärme visade att klimatpåverkan från Kraftringens fjärrvärme är betydligt lägre än genomsnittet i landet.

Klimatneutral värme
Arbetet med miljövarudeklarationen gav också underlag som möjliggjorde lansering en ny produkt, Klimatneutral värme, där den redan låga klimatpåverkan kompenseras med hjälp av investeringar i projekt som skapar utsläppsminskningar.

Vill du veta mer om Kraftringens fjärrvärme?
I senaste avsnittet av Kraftringens podd Kraftkällan pratar vi om denna uppvärmningsform tillsammans med kollegor från Kraftringens affärsområde Värme & Kyla. Podden finns att tillgå via alla större poddtjänster samt via Kraftringens webbplats: www.kraftringen.se/podd