På den idylliska ön Arholma i Stockholms skärgård, har Vattenfall Eldistribution tagit ett stort steg mot en mer hållbar och självförsörjande framtid inom elproduktion och distribution. Företaget har driftsatt och invigt det allra första mikronätet i sitt slag, ett småskaligt energisystem som kombinerar lokal förnybar elproduktion, smart styrning, solceller och batterilagring. Mikronätet är en del av ett spännande forsknings- och utvecklingsprojekt och förväntas göra ön självförsörjande på el under kortare perioder samtidigt som det stärker elnätets robusthet och främjar ett mer klimatsmart samhälle.

Det nyskapande mikronätet på Arholma integreras med öns befintliga elnät och är utrustat med avancerade batterier för lagring av energi samt solpaneler som möjliggör en närmare studie av elproduktionen från solceller. Mikronätet är konstruerat för att vara kopplat till det centrala elnätet på fastlandet och fungera som ett självständigt lokalt energisystem när det behövs. Vid eventuella strömavbrott på fastlandet aktiveras en automatisk omkoppling som gör att ön kan förse sig med el i upp till ett par timmar, beroende på öns aktuella elbehov.

Annika Viklund, VD för Vattenfall Eldistribution AB, delar sina tankar om detta spännande projekt: ”Syftet med det här forskningsprojektet är att lära oss mer om hur mikronät samverkar med vårt ordinarie elnät och utvärdera om ett mikronät kan användas i större utsträckning för att möta kapacitetsbehoven i elnäten och säkra den lokala elförsörjningen.”

Projektet har stor betydelse för invånarna och företagarna på Arholma och representerar ett viktigt steg mot utvecklingen av framtidens hållbara energisystem. Roland Brodin (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Norrtälje kommun, kommenterar: ”Det är enormt bra att Vattenfall satsar på den här typen av ny teknik, inte minst här i Norrtälje kommun som har en stor glesbygd där stora delar av kommunens invånare bor. Om människor och företag ska kunna bo och verka i till exempel skärgården är en stabil elförsörjning avgörande.”

Mikronätet på Arholma, som är en del av Vattenfalls satsning på forskning och utveckling, kommer att användas för att testa och utvärdera den nya teknikens potential. Ett av huvudmålen är att dra lärdomar om hur automatisk styrning kan tillämpas på större energiinstallationer i framtiden. Genom detta projekt är Arholmas befolkning och företagare med och bidrar till framväxten av ett mer klimatvänligt och hållbart energisystem.

Detta banbrytande mikronät på Arholma markerar en viktig milstolpe i övergången till ren och smart energi i Sverige. Det kommer att fungera som en förebild för framtida projekt och kan potentiellt förändra hur vi ser på eldistribution och hållbarhet i skärgårdssamhällen och andra avlägsna områden. Med Vattenfalls engagemang och teknologiska innovation kommer Arholma och liknande samhällen att ha bättre möjligheter att möta energibehoven i framtiden och minska sin miljöpåverkan.